witold co to jest
Definicja Witold: 1401, syn Kiejstuta, stryjeczny brat Władysława Jagiełły. Toczył walki wewn. z.

Czy przydatne?

Definicja WITOLD

Co znaczy WITOLD: w. ks. litew. od 1401, syn Kiejstuta, stryjeczny brat Władysława Jagiełły. Toczył walki wewn. z Jagiełłą przerywane okresami zgody. Klęska w bitwie z Tatarami pod Worsklą (1399) zadecydowała o trwalszym pojednaniu W. z Jagiełłą. W skutku W. przyjął tytuł w. ks. litew. i stanął na czele wojsk litew. w bitwie pod Grunwaldem. W momencie późniejszym znów zmierzał do pełnej samodzielności, podejmując nie zrealizowane plany objęcia tronu czes. i koronacji na króla Litwy
Co znaczy Wenedowie, Wenetowie, Wenedzi:
Porównanie źródłach rzym. (I-V w. ) na ustalenie mieszkańców dorzecza Wisły (pomiędzy Bałtykiem a Karpatami). U progu średniow. byli to Słowianie, aczkolwiek sama nazwa W. została im nadana przez wzgląd na witold co znaczy.
Krzyżówka Weihaiwei:
Dlaczego port chiń. na pn.-wsch. wybrzeżu półwyspu Szantung, w latach 1898-1930 dzierżawiony poprzez W. Brytanię. Miał służyć za bazę szachującą Port Arthur witold krzyżówka.
Co to jest Wojciechowski Stanisław:
Jak lepiej spółdzielczy, polityk; jeden z założycieli i przywódców PPS, pionier ruchu spółdzielczego. 1917-18 w NKN. W 1919-20 min. spraw wewn., 20 XII 1922 wybrany na prezydenta Rzeczypospolitej, 15 V 1926 witold co to jest.
Słownik Wojna Inflancka:
Kiedy rywalizacja krajów nadbałtyckich o ziemie osłabionego zakonu inflanckiego (dziś tereny Łotwy i Estonii). Władca pol. Zygmunt August wymusił w 1557 sojusz zakonu z Polską. W roku kolejnym car Iwan witold słownik.
Czym jest Wojewoda:
Od czego zależy XII w. urzędnik dworski (tak zwany palatyn), zastępca panującego gł. w wojskowości i sądownictwie; od XIII w. urzędnik lokalny (ziemski) stojący na czele podległego mu terytorium. W XIV-XV w. członek witold czym jest.

Czym jest Witold znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: