witold co to jest
Definicja Witold: 1401, syn Kiejstuta, stryjeczny brat Władysława Jagiełły. Toczył walki wewn. z.

Czy przydatne?

Definicja Witold

Co znaczy WITOLD: w. ks. litew. od 1401, syn Kiejstuta, stryjeczny brat Władysława Jagiełły. Toczył walki wewn. z Jagiełłą przerywane okresami zgody. Klęska w bitwie z Tatarami pod Worsklą (1399) zadecydowała o trwalszym pojednaniu W. z Jagiełłą. W skutku W. przyjął tytuł w. ks. litew. i stanął na czele wojsk litew. w bitwie pod Grunwaldem. W momencie późniejszym znów zmierzał do pełnej samodzielności, podejmując nie zrealizowane plany objęcia tronu czes. i koronacji na króla Litwy
Słownik Wolność I Niezawisłość:
Co znaczy podziemna utworzona 2 IX 1945 w miejsce AK poprzez Delegaturę Sił Zbrojnych w celu prowadzenia działalności wywiadowczej i propagandowej przeciw komunizmowi w Polsce. Ostatecznie rozbita w 1948 witold.
Słownik Wędrówki Ludów:
Co znaczy przemieszczenia ludności plemiennej, normalnie tym mianem ustala się przesunięcia na tereny cesarstwa rzym. i późniejszych krajów wczesnośredniow. plemion germańskich, słow. i przybywających z głębi witold.
Słownik Wojna O Sukcesję Austriacką 1740-48:
Co znaczy euro. był konflikt o następstwo tronu austr. po cesarzu Karolu VI, który jeszcze w 1713 w tak zwany sankcji pragmatycznej ustalił zarówno niepodzielność państw należących do monarchii austr., jak i witold.

Czym jest Witold znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: