wincenty witos co to jest
Definicja Witos Wincenty: i mąż stanu. Od 1895 w Stronnictwie Ludowym. Od 1908 poseł do galic.

Czy przydatne?

Definicja Witos Wincenty

Co znaczy WITOS WINCENTY: pol. polityk ludowy i mąż stanu. Od 1895 w Stronnictwie Ludowym. Od 1908 poseł do galic. Sejmu Krajowego, a od 1911 do parlamentu w Wiedniu, 1913 współzałożyciel Polskiego Stronnictwa Ludowego "Piast". W 1918 przewodn. Polskiej Komisji Likwidacyjnej; 1919 poseł na sejm, 1920-21, 1923, 1926 premier gabinetów prawicowo-centrowych ( Chjeno-Piasta), zmuszony do rezygnacji w okresie zamachu majowego J. Piłsudskiego (12 V 1926). Później w opozycji; 1929 współtwórca Centrolewu, 1931 jeden z artystów zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Więzień Brześcia. Emigrował do Czechosłowacji. Współtwórca Frontu Morges. W 1939 powrócił do państwie, więziony poprzez okupanta do 1941, w 1945 wybrany na wiceprzewodn. Krajowej Porady Narodowej, naprawdę funkcji tej już nie pełnił
Słownik Wojna Polsko-Szwedzka 1600-35:
Co znaczy z wojny inflanckiej. Gdy sejm szwedz. zdetronizował Zygmunta III, ten ogłosił podłączenie Inflant do Polski. Wybuchła wojna. Mimo zwycięstw ( bitwa pod Kircholmem 27 IX 1605) Polakom i Litwinom nie witos wincenty.
Słownik Włość:
Co znaczy ziemska (wsie wraz poddanymi chłopami) należąca do jednego właściciela; skupiona wokół dworu feudała, klasztoru i tak dalej Na przykład włość senioralna w średniow. czy klucz dóbr magnackich w dawnej witos wincenty.
Słownik "Wielki Skok":
Co znaczy industrializacji Chin w latach 1958-61 wykonywana z polecenia Mao Zedonga. Celem było zdystansowanie w krótkim czasie głównych potęg gosp. W skutku błędnych założeń doprowadziła do wielkich strat witos wincenty.

Czym jest Witos Wincenty znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: