siergiej witte co to jest
Definicja Witte Siergiej: latach 1892-1903 min. finansów; w 1897 przeprowadził reformę pieniężną.

Czy przydatne?

Definicja Witte Siergiej

Co znaczy WITTE SIERGIEJ: polityk ros., w latach 1892-1903 min. finansów; w 1897 przeprowadził reformę pieniężną - mechanizm walutowy oparł na złocie; dążył do uprzemysłowienia Rosji; zwolennik sojuszu ros.-franc., w latach 1905-06 premier
Słownik Wapowski Bernard:
Co znaczy historyk, kartograf i astronom pol., w 1526 wydał mapę Europy Wsch. (Sarmacji) - Tabulae Sarmatiae, a w dalszym ciągu pierwszą mapę Polski. Gł. dzieło hist. to Kronika obejmujące dzieje Polski do 1535 witte siergiej.
Słownik Wieleci, Lucice, Lutycy:
Co znaczy zachodniosłow. zamieszkujących pomiędzy dolną Odrą a dolną Łabą. Znani w źródłach z walk z Karolem Ogromnym. W IX w. powstał Związek Wielecki obejmujący 4 gł. plemiona: przodujących Redarów, Doleńców witte siergiej.
Słownik Wizygoci:
Co znaczy odłam Gotów, w 375 uciekli znad M. Czarnego przed Hunami i schronili się w rzym. prowincji Tracji. W 410 złupili Rzym, w dalszym ciągu założyli kraj w pd. Galii, rozciągając później władanie na Płw witte siergiej.

Czym jest Witte Siergiej znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: