wiza co to jest
Definicja wiza: na przekroczenie granicy państwowej i pobytu w regionie danego państwie udzielane.

Czy przydatne?

Definicja Wiza

Co znaczy WIZA: pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy państwowej i pobytu w regionie danego państwie udzielane poprzez przedstawicielstwa dyplomatyczne, na przykład przez wpis do paszportu
Słownik Wolnomularstwo Narodowe:
Co znaczy organizacja zał. w 1819 w Warszawie poprzez W. Łukasińskiego; jego celem było zjednoczenie i odbudowa niepodległości Polski; lewe skrzydło organizacji wysuwało hasło uwłaszczenia chłopów; w 1820 wiza.
Słownik Wyszyński Stefan:
Co znaczy gnieźnieński i warsz., prymas Polski, 1953 kardynał. Zwolennik porozumienia z rządem PRL, jednak nie zgodził się na wyraźne podporządkowanie Kościoła pol. komunistom. 1953-56 uwięziony; zwolniony po wiza.
Słownik "Wielki Skok":
Co znaczy industrializacji Chin w latach 1958-61 wykonywana z polecenia Mao Zedonga. Celem było zdystansowanie w krótkim czasie głównych potęg gosp. W skutku błędnych założeń doprowadziła do wielkich strat wiza.

Czym jest wiza znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: