wygnaniec władysław co to jest
Definicja Władysław II Wygnaniec: princeps) i książę śląski (dziedziczny) w 1138-46, z dyn. Piastów.

Czy przydatne?

Definicja Władysław Ii Wygnaniec

Co znaczy WŁADYSŁAW II WYGNANIEC: książę Polski (princeps) i książę śląski (dziedziczny) w 1138-46, z dyn. Piastów. Dążąc do zdobycia pełni władzy nad państwem wydał wojnę braciom, poniósł klęskę i schronił się w Niemczech. Utraconej władzy nigdy nie odzyskał mimo licznych zabiegów (zwł. inspiracji wyprawy cesarza Fryderyka I Barbarossy na Polskę w 1157)
Słownik Wilson Thomas Woodrow:
Co znaczy 21 z ramienia partii demokr. Autor słynnych 14 punktów zawartych w orędziu do Kongresu z 8 I 1918 stanowiących program pokojowy. Akcentowano tam prawo samostanowienia narodów, postulat jawnej władysław ii wygnaniec.
Słownik Wróblewski Walery:
Co znaczy rewol., gen. w stworzeniu styczniowym; należał do lewicy Czerwonych, był naczelnikiem wojennym woj. grodzieńskiego; w I 1864 dowódca korpusu powstańczego na Podlasiu i na Lubelszczyźnie; w latach władysław ii wygnaniec.
Słownik Wspólnota Niepodległych Państw:
Co znaczy formalny. Grupuje kilkanaście krajów stworzonych po rozpadzie ZSRR bez republik nadbałtyckich. Powstała w 1991 z inicjatywy przywódców Rosji, Ukrainy i Białorusi. W praktyce oznaczało to likwidację władysław ii wygnaniec.

Czym jest Władysław II Wygnaniec znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: