polska austriacko wojna co to jest
Definicja wojna austriacko-polska: przeprowadzona poprzez wojska Księstwa Warsz. dowodzone poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Wojna Austriacko-Polska

Co znaczy WOJNA AUSTRIACKO-POLSKA: kampania przeprowadzona poprzez wojska Księstwa Warsz. dowodzone poprzez J. Poniatowskiego w ramach wojny austr.-franc.; korpus austr. arcyks. Ferdynanda (30 tys.) zaatakował Księstwo Warsz., po bitwie pod Raszynem (19 IV) doszło do zawarcia rozejmu; w trakcie gdy oddziały pol. pod wodzą J.H. Dąbrowskiego i J. Zajączka utrudniały wojskom austr. dalszy atak, gł. siły pol. dowodzone poprzez Poniatowskiego wyzwoliły znaczącą część zaboru austr., zajmując Sandomierz, Lublin, Zamość, Lwów i Kraków; na mocy pokoju w Schoenbrunn (14 X 1809), Księstwo Warsz. uzyskało 50 tys. km2 na terenie do chwili obecnej austr. Galicji
Słownik Weber Max:
Co znaczy socjolog, prawnik, ekonomista. Autor b. cenionych studiów z zakresu metodologii badań społ. i socjologii władzy. W odróżnieniu do marksizmu podkreślał wielorakość motywów kierujących ludzkim wojna austriacko-polska.
Słownik Wiek:
Co znaczy moment stu lat mierzony od pierwszego roku następnego stulecia (na przykład w. X obejmował lata 901-1000 wojna austriacko-polska.
Słownik Warski Adolf, Właśc. Adolf Warszawski:
Co znaczy i komunist. Członek pierwszego Proletariatu , później w kierownictwie Socjaldemokracji Królestwa Pol. i Litwy, współzałożyciel Komunistycznej Partii Polski, od 1929 czł. KC KPP, 1926-29 poseł na wojna austriacko-polska.

Czym jest wojna austriacko-polska znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: