pruska austriacko wojna co to jest
Definicja wojna austriacko-pruska: rywalizacją Austrii i Prus o hegemonię w Niemczech; przyczyną.

Czy przydatne?

Definicja Wojna Austriacko-Pruska

Co znaczy WOJNA AUSTRIACKO-PRUSKA: wywołana rywalizacją Austrii i Prus o hegemonię w Niemczech; przyczyną było zajęcie Holsztynu, dotąd administrowanego poprzez Austrię, poprzez wojska prus. Prusy wystąpiły razem z Włochami (chcącymi odebrać Austrii Wenecję), z kolei po stronie Austrii opowiedziała się przewarzająca część innych krajów niem. Armia austr. odniosła sukcesy na froncie wł., zwyciężając między innymi w bitwie pod Custozzą (2), z kolei 3 VII 1866 poniosła decydującą klęskę z Prusakami w bitwie pod Sadową (w Czechach). Pokój prus.-austr. zawarto w Pradze (Austria utraciła dotychczasowe znaczenie w Niemczech), wł.-austr. - w Wiedniu (Włochy uzyskały Wenecję). Wskutek wojny Prusy zyskały królestwo Hanoweru i księstwa Szlezwik-Holsztyn. W miejsce zdominowanego poprzez Austrię, lecz luźnego Związku Niem. powstało kraj federacyjne Związek Północnoniem., z królem prus. jako prezydentem. Nie objęło ono jednak krajów Niemiec pd. (na przykład Bawarii, Wirtembergii, Badenii)
Słownik Wspólnota Niepodległych Państw:
Co znaczy formalny. Grupuje kilkanaście krajów stworzonych po rozpadzie ZSRR bez republik nadbałtyckich. Powstała w 1991 z inicjatywy przywódców Rosji, Ukrainy i Białorusi. W praktyce oznaczało to likwidację wojna austriacko-pruska.
Słownik Wallenstein:
Co znaczy czes. i cesarski, jeden z najwybitniejszych organizatorów wojsk. w momencie wojny 30-letniej. Początkowo występował po stronie powstańców czes., później przeszedł na stronę cesarza. Zaproponował wojna austriacko-pruska.
Słownik Wojewoda:
Co znaczy XII w. urzędnik dworski (tak zwany palatyn), zastępca panującego gł. w wojskowości i sądownictwie; od XIII w. urzędnik lokalny (ziemski) stojący na czele podległego mu terytorium. W XIV-XV w. członek wojna austriacko-pruska.

Czym jest wojna austriacko-pruska znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: