wojna domowa rosji co to jest
Definicja wojna domowa w Rosji: poł. 1918 powstaniem Kozaków przeciw władzy bolszewickiej, później.

Czy przydatne?

Definicja Wojna Domowa W Rosji

Co znaczy WOJNA DOMOWA W ROSJI: zapoczątkowana w 2 poł. 1918 powstaniem Kozaków przeciw władzy bolszewickiej, później także Ukraińców, ludów Zakaukazia, Azji Środk., w dalszym ciągu zaś działaniami sił tak zwany białogwardyjskich walczących z bolszewikami. W wojnie interweniowały także wojska z angielskiego:, franc., amer. i jap. walcząc na Północy, Krymie, Ukrainie, Dalekim Wsch. Na różnych frontach walczyły oddziały białogwardzistów: A. Denikina, N. Judenicza, A. Kołczaka, P. Wrangla. Szanse zwycięstwa kontrrewolucji były duże latem 1918, jednak największe nasilenie jej przypadło na 1919, kiedy to admirał Kołczak prowadził z Syberii ofensywę na stolicę, lecz wojska jego zostały w VI 1919 rozbite pod Samarą. W VIII 1919 od pd. szedł na Moskwę Denikin, lecz jesienią i on poniósł klęskę. W XI został odparty atak Judenicza od pn. W 1920 próbował ataku z Krymu Wrangel, lecz załamał się on na przełomie 1920/1921. Zasadniczą powodem klęsk Białych były błędy popełniane zwł. w relacji do chłopów, a również duży pomiędzy wieloma siłami antybolszewickimi, brak dostatecznej koordynacji działań. Bolszewicy wykorzystawszy to i w pełni mobilizując własne siły, etapowo zyskali przewagę, a po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej mogli skoncentrować się na froncie wewn. i jesienią 1920 ostatecznie zwyciężyć
Słownik Waregowie:
Co znaczy w IX w. podejmowali wyprawy na Ruś i na tereny bizant. i arab., aktywni jako kupcy i wojownicy. W. odegrali znaczną rolę w pocz. Rusi, angażując się w rozgrywki polit. pomiędzy pretendentami do wojna domowa w rosji.
Słownik Wilhelm I Zdobywca:
Co znaczy od 1066 po bitwie pod Hastings władca Anglii, zapoczątkował dyn. normandzką w Anglii, a zarazem królestwo anglo-normandzkie; wprowadził, odmiennie niż na kontynencie, podporządkowanie wszystkich wojna domowa w rosji.
Słownik Wojna Celna Polsko-Niemiecka:
Co znaczy 1925 z chwilą wygaśnięcia klauzuli najwyższego uprzywilejowania przyznanej Polsce traktatem wersalskim. Gdy Niemcy ogłosiły, Iż nie zgodzą się na import pol. węgla, Polska podniosła cła na wyroby wojna domowa w rosji.

Czym jest wojna domowa w Rosji znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: