duńska wojna co to jest
Definicja wojna duńska: Prus z Danią dążącą do wcielenia Szlezwiku (księstwa niem. Szlezwik i.

Czy przydatne?

Definicja Wojna Duńska

Co znaczy WOJNA DUŃSKA: wojna Austrii i Prus z Danią dążącą do wcielenia Szlezwiku (księstwa niem. Szlezwik i Holsztyn w latach 1460-1864 pozostawały w unii personalnej z Danią); Dania poniosła klęskę; Szlezwikiem i Holsztynem podzieliły się Prusy i Austria. Po klęsce Austrii w 1866 Szlezwik-Holsztyn ostatecznie włączono do Prus
Słownik Wielkie Księstwo Poznańskie:
Co znaczy Księstwa Warsz. oddana na kongresie wiedeńskim (1815) Prusom; region: 28,9 tys. km2, ludność w 1815 około 780 tys. (w 1871 powyżej 1,5 mln); stolica w Poznaniu; W.K.P. stanowiło część Królestwa Prus wojna duńska.
Słownik Wielkie Księstwo Litewskie:
Co znaczy poł. XIII w. poprzez Mendoga w skutku zjednoczenia plemion litew. Umocnione poprzez Gedymina w I poł. XIV w. Rozszerzane na ziemie ruskie objęło w XIV-XV w. również Wołyń, Kijowszczyznę, Połock wojna duńska.
Słownik WKP:
Co znaczy skrót ros. nazwy partii bolszewickiej zobacz bolszewicy wojna duńska.

Czym jest wojna duńska znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: