inflancka wojna co to jest
Definicja wojna inflancka: rywalizacja krajów nadbałtyckich o ziemie osłabionego zakonu.

Czy przydatne?

Definicja Wojna Inflancka

Co znaczy WOJNA INFLANCKA: jej powodem była rywalizacja krajów nadbałtyckich o ziemie osłabionego zakonu inflanckiego (dziś tereny Łotwy i Estonii). Władca pol. Zygmunt August wymusił w 1557 sojusz zakonu z Polską. W roku kolejnym car Iwan Groźny wkroczył do pn. Inflant i by uzyskać dostęp do morza zyskał Narwę. W 1561 Zakon uznał zwierzchność Rzeczpospolitej. Zaczęła się wojna litew.-moskiewska, do której 1563 po stronie Moskwy włączyły się Szwecja, a po polskiej Dania. 1570 rozejm, zerwany 1577 poprzez Moskwę. 1579 Stefan Batory wyprawił się na Połock (pozyskany 30 VIII), 1580 na Ogromne Łuki (pozyskane 5 IX), 1581 wyprawa na Psków (nie pozyskany). 1582 podpisano rozejm w Jamie Zapolskim. Przewarzająca część Inflant została w rękach polskich
Słownik Wyszyński Stefan:
Co znaczy gnieźnieński i warsz., prymas Polski, 1953 kardynał. Zwolennik porozumienia z rządem PRL, jednak nie zgodził się na wyraźne podporządkowanie Kościoła pol. komunistom. 1953-56 uwięziony; zwolniony po wojna inflancka.
Słownik Wigowie:
Co znaczy angielskiej wojny domowej nazwa zwolenników parlamentu, później tych, którzy chcieli wykluczyć Jakuba II, jako katolika, z prawa dziedziczenia w Anglii. Nareszcie partia ukształtowana w XVIII w. i wojna inflancka.
Słownik Wołoszczyzna:
Co znaczy położone nad dolnym Dunajem powstałe w XIV w. i rządzone poprzez hospodara. Od 1411 pod zwierzchnictwem tur., spod którego wielokrotnie próbowało się wyzwolić. Wielokrotnie walczyło z Polską wojna inflancka.

Czym jest wojna inflancka znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: