inflancka wojna co to jest
Definicja wojna inflancka: rywalizacja krajów nadbałtyckich o ziemie osłabionego zakonu.

Czy przydatne?

Definicja Wojna Inflancka

Co znaczy WOJNA INFLANCKA: jej powodem była rywalizacja krajów nadbałtyckich o ziemie osłabionego zakonu inflanckiego (dziś tereny Łotwy i Estonii). Władca pol. Zygmunt August wymusił w 1557 sojusz zakonu z Polską. W roku kolejnym car Iwan Groźny wkroczył do pn. Inflant i by uzyskać dostęp do morza zyskał Narwę. W 1561 Zakon uznał zwierzchność Rzeczpospolitej. Zaczęła się wojna litew.-moskiewska, do której 1563 po stronie Moskwy włączyły się Szwecja, a po polskiej Dania. 1570 rozejm, zerwany 1577 poprzez Moskwę. 1579 Stefan Batory wyprawił się na Połock (pozyskany 30 VIII), 1580 na Ogromne Łuki (pozyskane 5 IX), 1581 wyprawa na Psków (nie pozyskany). 1582 podpisano rozejm w Jamie Zapolskim. Przewarzająca część Inflant została w rękach polskich
Słownik Wojna Peloponeska:
Co znaczy Grecji w latach 431-404 przed naszą erą pomiędzy Atenami i ich sojusznikami ( Ateński Związek Morski) a Spartą wspólnie z jej sojusznikami ( Związek Peloponeski). O ile Ateny dominowały na morzu, o wojna inflancka.
Słownik Wojna Pozycyjna:
Co znaczy wojennych frontu zwł. zach. w I wojnie świat. po załamaniu się planu niem. wojny błyskawicznej we IX 1914. Wobec braku efektywnych środków przełamywania frontu obie strony walczące całymi miesiącami wojna inflancka.
Słownik Wright Wilbur:
Co znaczy amer. pionierzy lotnictwa. Orville opracował pierwszy sprawny silnik lotniczy; 17 XII 1903 dokonali pierwszych przelotów samodzielnie skonstruowanym samolotem; najdłuższy lot trwał 59 sek wojna inflancka.

Czym jest wojna inflancka znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: