inflancka wojna co to jest
Definicja wojna inflancka: rywalizacja krajów nadbałtyckich o ziemie osłabionego zakonu.

Czy przydatne?

Definicja WOJNA INFLANCKA

Co znaczy WOJNA INFLANCKA: jej powodem była rywalizacja krajów nadbałtyckich o ziemie osłabionego zakonu inflanckiego (dziś tereny Łotwy i Estonii). Władca pol. Zygmunt August wymusił w 1557 sojusz zakonu z Polską. W roku kolejnym car Iwan Groźny wkroczył do pn. Inflant i by uzyskać dostęp do morza zyskał Narwę. W 1561 Zakon uznał zwierzchność Rzeczpospolitej. Zaczęła się wojna litew.-moskiewska, do której 1563 po stronie Moskwy włączyły się Szwecja, a po polskiej Dania. 1570 rozejm, zerwany 1577 poprzez Moskwę. 1579 Stefan Batory wyprawił się na Połock (pozyskany 30 VIII), 1580 na Ogromne Łuki (pozyskane 5 IX), 1581 wyprawa na Psków (nie pozyskany). 1582 podpisano rozejm w Jamie Zapolskim. Przewarzająca część Inflant została w rękach polskich
Co znaczy Wróblewski Walery:
Porównanie rewol., gen. w stworzeniu styczniowym; należał do lewicy Czerwonych, był naczelnikiem wojennym woj. grodzieńskiego; w I 1864 dowódca korpusu powstańczego na Podlasiu i na Lubelszczyźnie; w latach wojna inflancka co znaczy.
Krzyżówka Wieleci, Lucice, Lutycy:
Dlaczego zachodniosłow. zamieszkujących pomiędzy dolną Odrą a dolną Łabą. Znani w źródłach z walk z Karolem Ogromnym. W IX w. powstał Związek Wielecki obejmujący 4 gł. plemiona: przodujących Redarów, Doleńców wojna inflancka krzyżówka.
Co to jest Walewski Aleksander:
Jak lepiej Napoleona I i Marii Walewskiej; w trakcie stworzenia listopadowego czł. misji dyplomatycznej w Londynie; 1831-37 oficer armii franc.; 1851 ambasador franc. w Hiszpanii, potem w Londynie; 1855-60 min wojna inflancka co to jest.
Słownik Wystawa Ziem Odzyskanych:
Kiedy została zorganizowana jesienią 1948 we Wrocławiu w celu propagandowego nagłośnienia sukcesów w zagospodarowywaniu Ziem Zachodnich w latach 1945-48 wojna inflancka słownik.
Czym jest Wawelberg Hipolit:
Od czego zależy bankier warsz. i działacz społ., współzałożyciel słynnej Szkoły Inżynierskiej (1895) w Warszawie wojna inflancka czym jest.

Czym jest wojna inflancka znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: