inflancka wojna co to jest
Definicja wojna inflancka: rywalizacja krajów nadbałtyckich o ziemie osłabionego zakonu.

Czy przydatne?

Definicja WOJNA INFLANCKA

Co znaczy WOJNA INFLANCKA: jej powodem była rywalizacja krajów nadbałtyckich o ziemie osłabionego zakonu inflanckiego (dziś tereny Łotwy i Estonii). Władca pol. Zygmunt August wymusił w 1557 sojusz zakonu z Polską. W roku kolejnym car Iwan Groźny wkroczył do pn. Inflant i by uzyskać dostęp do morza zyskał Narwę. W 1561 Zakon uznał zwierzchność Rzeczpospolitej. Zaczęła się wojna litew.-moskiewska, do której 1563 po stronie Moskwy włączyły się Szwecja, a po polskiej Dania. 1570 rozejm, zerwany 1577 poprzez Moskwę. 1579 Stefan Batory wyprawił się na Połock (pozyskany 30 VIII), 1580 na Ogromne Łuki (pozyskane 5 IX), 1581 wyprawa na Psków (nie pozyskany). 1582 podpisano rozejm w Jamie Zapolskim. Przewarzająca część Inflant została w rękach polskich
Słownik Wenedowie, Wenetowie, Wenedzi:
Co znaczy źródłach rzym. (I-V w. ) na ustalenie mieszkańców dorzecza Wisły (pomiędzy Bałtykiem a Karpatami). U progu średniow. byli to Słowianie, aczkolwiek sama nazwa W. została im nadana przez wzgląd na wojna inflancka co to jest.
Słownik Wał Pomorski:
Co znaczy mechanizmu umocnień mającego chronić Rzeszę od wschodu budowanego w latach 1932-34, a później pod koniec II wojny świat. Główne punkty obronne były koło Wałcza i Szczecinka. W lutym 1945 został wojna inflancka definicja.
Słownik Wielopolski Aleksander:
Co znaczy konserwatywny; w 1831 Rząd Nar. wysłał go z misją do Anglii; 1846 W. ogłosił list otwarty do K. Metternicha potępiający rabację galic. i oskarżający o jej wywołanie rząd austr., od tego momentu wojna inflancka co znaczy.

Czym jest wojna inflancka znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: