wojna sukcesję austriacką co to jest
Definicja wojna o sukcesję austriacką 1740-48: euro. był konflikt o następstwo tronu austr. po.

Czy przydatne?

Definicja Wojna O Sukcesję Austriacką 1740-48

Co znaczy WOJNA O SUKCESJĘ AUSTRIACKĄ 1740-48: powodem tej wojny euro. był konflikt o następstwo tronu austr. po cesarzu Karolu VI, który jeszcze w 1713 w tak zwany sankcji pragmatycznej ustalił zarówno niepodzielność państw należących do monarchii austr., jak i dziedziczenie ich w linii żeńskiej. Po Zgonu Karola VI pretensje do tronu zgłosił elektor bawarski Karol Albert. Poparły go Francja, Saksonia i Hiszpania. Władca prus. Fryderyk II gotów był pomóc następczyni cesarza, Marii Teresie, zażądał jednak w zapłacie Śląska, który po odmowie 1740-41 w pierwszej wojnie śląskiej zagarnął. Po klęsce odsieczy austr. (Małujowice IV 1741) do Prus przyłączyły się Bawaria, Francja, później Saksonia, Austrii pomagała zaś Anglia. W 1742 armia prus. wkroczyła na Morawy. Po zwycięstwie pod Chotusicami Prusy 1742 pokojem berlińskim wycofały się z wojny zyskując część Śląska. Po stronie Austrii opowiedziały się jeszcze Holandia i Saksonia. Dalsze walki toczono na Śląsku (druga wojna śląska 1744-45), w Saksonii, Bawarii, Belgii, Holandii, Włoszech. Ostatecznie 30 VI 1748 pokój w Akwizgranie potwierdził za cenę pewnych ustępstw terytorialnych panowanie Marii Teresy
Słownik Wolne Związki Zawodowe:
Co znaczy poprzedzające Solidarność organizacje związkowe powiązane z demokr. opozycją polit. w PRL; zał. w 1978 poprzez L. Wałęsę, B. Borusewicza i A. Gwiazdę wojna o sukcesję austriacką 1740-48.
Słownik "Wojny Gwiezdne":
Co znaczy plan formalnie zw. Inicjatywa Obrony Strategicznej (SDI); była to inicjatywa administracji prez. USA R. Reagana z III 1983 zmierzająca do uzyskania przewagi militarnej USA nad ZSRR przez budowę wojna o sukcesję austriacką 1740-48.
Słownik Werwolf:
Co znaczy podziemna organizacja hitlerowska utworzona 2 IV 1945 do walki z okupantami alianckimi po upadku III Rzeszy. Istniała do 1947 wojna o sukcesję austriacką 1740-48.

Czym jest wojna o sukcesję austriacką znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: