wojna sukcesję polską 1733 co to jest
Definicja wojna o sukcesję polską 1733-35: koalicją Francji, Hiszpanii i Sardynii przeciw Austrii i.

Czy przydatne?

Definicja Wojna O Sukcesję Polską 1733-35

Co znaczy WOJNA O SUKCESJĘ POLSKĄ 1733-35: konflikt między koalicją Francji, Hiszpanii i Sardynii przeciw Austrii i Rosji wywołany interwencją ros. i austr. w Polsce w trakcie elekcji Stanisława Leszczyńskiego. Gł. działania toczyły się na pograniczu franc.-niem. i we Włoszech. Sukcesy w nich odniosła koalicja franc.-hiszp.-sardyńska. W skutku w 1738 na mocy traktatu pokojowego Burbonowie hiszp. otrzymali Sycylię i Królestwo Neapolu, niewielkie nabytki w Lombardii uzyskała Sardynia, Stanisławowi Leszczyńskiemu nadano Lotaryngię, którą po jego Zgonu przejęła Francja jako posag jego córki Marii, żony Ludwika XV
Słownik Węgrzy, Madziarzy:
Co znaczy pochodzenia ugrofińskiego przybyły nareszcie IX w. ze stepów nad M. Azowskim i Donem nad środk. bieg Dunaju, gdzie założyli kraj węg. Ich najazdy na państwa sąsiednie, zwł. Niemcy, powstrzymał wojna o sukcesję polską 1733-35.
Słownik Wolność I Niezawisłość:
Co znaczy podziemna utworzona 2 IX 1945 w miejsce AK poprzez Delegaturę Sił Zbrojnych w celu prowadzenia działalności wywiadowczej i propagandowej przeciw komunizmowi w Polsce. Ostatecznie rozbita w 1948 wojna o sukcesję polską 1733-35.
Słownik Wielki Książę:
Co znaczy tytuł suwerennego władcy stosowany zwł. na Rusi Kijowskiej, w Ogromnym Księstwie Litewskim i kraju moskiewskim (potem odnosząc się do przedstawicieli rodziny carów Rosji wojna o sukcesję polską 1733-35.

Czym jest wojna o sukcesję polską 1733 znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: