wojna polsko bolszewicka 1919 co to jest
Definicja wojna polsko-bolszewicka 1919-20: spór o pol. Kresy Wsch. nareszcie 1918. Wobec posuwania.

Czy przydatne?

Definicja Wojna Polsko-Bolszewicka 1919-20

Co znaczy WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA 1919-20: wojnę spowodował spór o pol. Kresy Wsch. nareszcie 1918. Wobec posuwania się Armii Czerwonej na zach. (w ramach eksportu zwycięskiej rewolucji komunist.) i datujących się już od II 1919 starć pol.-bolszewickich J. Piłdsudski 16 IV 1919 zaczął ofensywę na Litwie i Białorusi. W IV zajęto Wilno, w VII Mińsk. Po zawarciu porozumienia z ukr. przywódcą S. Petlurą 25 IV 1920 zaczęto ofensywę na Ukrainie; 7 V zajęto Kijów. Jednak Ukraińcy nie poparli Petlury, jak się tego spodziewano, nie włączyli się masowo do walki z bolszewikami, a 14 V 1920 ruszyła radz. ofensywa na Białorusi, 5 VI na Ukrainie. 4 VII rozpoczął się powszechny odwrót pol., a w sierpniu Armia Czerwona doszła na przedpola Warszawy i podjęła atak na stolicę. Bitwa warszawska 13-25 VIII 1920 uratowała stolicę. Podjęte parę dni potem, 16 VIII, skierowane na pn. polskie uderzenie znad Wieprza zagroziło tyłom bolszewickim i odcięło siły ros. na pn. od Warszawy. Rozpoczął się odwrót przeciwnika. Część jego wojsk musiała przejść granicę Prus Wsch., gdzie została internowana poprzez Niemców. Sukcesu dopełniły: rozbicie pod Zamościem Konnej Armii Budionnego i bitwa nad Niemnem (20-28 IX), gdzie dwie armie polskie (Rydza-Śmigłego i Skierskiego) pobiły pośpiesznie odtwarzane armie bolszewickie. 2 X 1920 podpisano rozejm, a 18 III 1921 pokój w Rydze ( pokój ryski), dający Polsce granicę wsch. obowiązującą do 1939
Słownik WHO:
Co znaczy Światowa Organizacja Zdrowia. Jedna z agend ONZ. Powstała w 1946, a rozpoczęła działalność na rzecz poprawy ochrony zdrowia na świecie w 1948. Aktualnie liczy 187 członków z siedzibą w Genewie wojna polsko-bolszewicka 1919-20.
Słownik Wehrmacht:
Co znaczy III Rzeszy obowiązująca od 1935. W. oparto od 16 III 1935 na obowiązkowej służbie wojsk. łamiąc zobowiązania wynikające z traktatu wersalskiego. Powstał on w miejsce ograniczonej traktatem 100-tys wojna polsko-bolszewicka 1919-20.
Słownik Walezjusze:
Co znaczy dynastia rządząca we Francji (1328-1589) wywodząca się od Kapetyngów wojna polsko-bolszewicka 1919-20.

Czym jest wojna polsko-bolszewicka 1919 znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: