wojna polsko bolszewicka 1919 co to jest
Definicja wojna polsko-bolszewicka 1919-20: spór o pol. Kresy Wsch. nareszcie 1918. Wobec posuwania.

Czy przydatne?

Definicja Wojna Polsko-Bolszewicka 1919-20

Co znaczy WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA 1919-20: wojnę spowodował spór o pol. Kresy Wsch. nareszcie 1918. Wobec posuwania się Armii Czerwonej na zach. (w ramach eksportu zwycięskiej rewolucji komunist.) i datujących się już od II 1919 starć pol.-bolszewickich J. Piłdsudski 16 IV 1919 zaczął ofensywę na Litwie i Białorusi. W IV zajęto Wilno, w VII Mińsk. Po zawarciu porozumienia z ukr. przywódcą S. Petlurą 25 IV 1920 zaczęto ofensywę na Ukrainie; 7 V zajęto Kijów. Jednak Ukraińcy nie poparli Petlury, jak się tego spodziewano, nie włączyli się masowo do walki z bolszewikami, a 14 V 1920 ruszyła radz. ofensywa na Białorusi, 5 VI na Ukrainie. 4 VII rozpoczął się powszechny odwrót pol., a w sierpniu Armia Czerwona doszła na przedpola Warszawy i podjęła atak na stolicę. Bitwa warszawska 13-25 VIII 1920 uratowała stolicę. Podjęte parę dni potem, 16 VIII, skierowane na pn. polskie uderzenie znad Wieprza zagroziło tyłom bolszewickim i odcięło siły ros. na pn. od Warszawy. Rozpoczął się odwrót przeciwnika. Część jego wojsk musiała przejść granicę Prus Wsch., gdzie została internowana poprzez Niemców. Sukcesu dopełniły: rozbicie pod Zamościem Konnej Armii Budionnego i bitwa nad Niemnem (20-28 IX), gdzie dwie armie polskie (Rydza-Śmigłego i Skierskiego) pobiły pośpiesznie odtwarzane armie bolszewickie. 2 X 1920 podpisano rozejm, a 18 III 1921 pokój w Rydze ( pokój ryski), dający Polsce granicę wsch. obowiązującą do 1939
Słownik Wacław III:
Co znaczy Przemyślidów, syn Wacława II. W. III został zamordowany w momencie przygotowywania wyprawy przeciwko Władysławowi Łokietkowi. Jego Zgon oznaczała kres unii pol.-czes wojna polsko-bolszewicka 1919-20.
Słownik Wojna O Sukcesję Polską 1733-35:
Co znaczy koalicją Francji, Hiszpanii i Sardynii przeciw Austrii i Rosji wywołany interwencją ros. i austr. w Polsce w trakcie elekcji Stanisława Leszczyńskiego. Gł. działania toczyły się na pograniczu franc wojna polsko-bolszewicka 1919-20.
Słownik Wał Pomorski:
Co znaczy mechanizmu umocnień mającego chronić Rzeszę od wschodu budowanego w latach 1932-34, a później pod koniec II wojny świat. Główne punkty obronne były koło Wałcza i Szczecinka. W lutym 1945 został wojna polsko-bolszewicka 1919-20.

Czym jest wojna polsko-bolszewicka 1919 znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: