szwedzka polsko wojna co to jest
Definicja wojna polsko-szwedzka: szwedz. propozycję pomocy króla szwedz. Karola Gustawa przeciw.

Czy przydatne?

Definicja Wojna Polsko-Szwedzka

Co znaczy WOJNA POLSKO-SZWEDZKA: Polska odrzuca szwedz. propozycję pomocy króla szwedz. Karola Gustawa przeciw Moskwie w zamian za rekompensaty terytorialne. W VII 1655 rusza inwazja na Wielkopolskę i Litwę. Pospolite ruszenie kapitulowało pod Ujściem 25 VII, padły Warszawa, 19 X Kraków, wojsko przechodzi na stronę szwedz. Władca Jan Kazimierz schronił się na cesarskim Śląsku. Jednak w Polsce rozpoczyna się partyzantka antyszwedz. Wspomaga ją obrona Częstochowy (19 XI-27 XII). 18 XII Jan Kazimierz wraca do Polski, a wojsko 29 XII zawiązuje w jego obronie konfederację w Tyszowicach. Wiosną 1656 siły pol. zatrzymują marsz szwedz. na pd., a 30 VI wyzwalają Warszawę. Jednak elektor prus. (od 17 I 1656 lennik szwedz.) i Karol Gustaw 28-30 VII zwyciężają pod Warszawą. 6 XII 1656 w Radnot (Węgry) Szwecja, Siedmiogród, elektor, Bogusław Radziwiłł i Chmielnicki podpisują traktat rozbioru Polski. 1657 inwazja siedmiogrodzka, jednak wobec wystąpienia cesarza i Danii klęska Siedmiogrodu pod Czarnym Ostrowem (22 VI), a elektor wycofuje się z wojny w zamian za pełną suwerenność w Prusach (traktaty welawsko-bydgoskie 19 XI, 6 XI 1657). Wojska pol. (S. Czarniecki) i cesarskie pomagają Danii. 3 V 1660 pokój w Oliwie kończy wojnę, która b. zniszczyła Polskę. Szwecja zatrzymała zdobycze z 1635
Słownik Wielka Nowenna:
Co znaczy program odnowy wartości rel., moralnych i nar. na lata 1957-66 ogłoszony poprzez prymasa S. Wyszyńskiego w trakcie uroczystości Bożego Ciała 1957 dla uczczenia Millennium Chrztu Polski w 1966 wojna polsko-szwedzka.
Słownik Wojna Trzynastoletnia 1454-66:
Co znaczy pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim. Przyczyną była ogłoszona poprzez króla Kazimierza Jagiellończyka na prośbę Związku Pruskiego inkorporacja (wcielenie) Prus do Polski. Początkowo pospolite wojna polsko-szwedzka.
Słownik Włość:
Co znaczy ziemska (wsie wraz poddanymi chłopami) należąca do jednego właściciela; skupiona wokół dworu feudała, klasztoru i tak dalej Na przykład włość senioralna w średniow. czy klucz dóbr magnackich w dawnej wojna polsko-szwedzka.

Czym jest wojna polsko-szwedzka znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: