wojna polsko turecka 1683 co to jest
Definicja wojna polsko-turecka 1683-99: Jan III Sobieski dokonał reorientacji w polityce zagr.

Czy przydatne?

Definicja WOJNA POLSKO-TURECKA 1683-99

Co znaczy WOJNA POLSKO-TURECKA 1683-99: na przeł. 1682-83 Jan III Sobieski dokonał reorientacji w polityce zagr., wiążąc się z cesarzem. 1 IV 1683 podpisano w Wilanowie układ sojuszniczy pol.-cesarski. Po zaatakowaniu w VII 1683 cesarstwa poprzez Turcję zmoblizowana armia koronna pod wodzą króla ruszyła pod Wiedeń. Rozegrana tam bitwa (12 IX 1683) doprowadziła do rozbicia armii tur., której część zadała poważne utraty pol. kawalerii 7 X 1683 pod Parkanami. Dopiero w 2 dni potem siły pol.-cesarsko-niem. rozgromiły armię tur. Kara Mehmeda. 5 III 1684 w Linzu podpisano traktat Świętej Ligi (Polska, cesarstwo, Wenecja i papiestwo). Władca Polski zobowiązywał się do zawarcia pokoju z Rosją i włączeniu jej do Świętej Ligi. W następnych latach Jan III usiłował podporządkować Polsce Mołdawię. Wyprawy w głąb Mołdawii (1684, 1685, 1686, 1691) nie przyniosły jednak prócz zajęcia kilku istotnych twierdz innych efektów. Kamieniec Podolski pozostawał w rękach tur. aż do końca wojny. Już po Zgonu Jana III 26 I 1699 podpisano pokój w Karłowicach (Węgry), na którego mocy Kamieniec wymieniono za twierdze mołd. Ani Polska, ani Turcja nie odniosły z tej konfrontacji korzyści terytorialnych
Co znaczy Wawelberg Hipolit:
Porównanie bankier warsz. i działacz społ., współzałożyciel słynnej Szkoły Inżynierskiej (1895) w Warszawie wojna polsko-turecka 1683-99 co znaczy.
Krzyżówka Wiec:
Dlaczego dobie plemiennej zebranie ogółu wolnych; 2. w Polsce średniow. zjazd możnych z udziałem króla albo księcia w celu załatwiania istotnych spraw państwowych (sprawowanie sądów, ustanawianie praw); 3 wojna polsko-turecka 1683-99 krzyżówka.
Co to jest Władysław II Jagiellończyk:
Jak lepiej 1471, węg. od 1490, z dyn. Jagiellonów, syn Kazimierza Jagiellończyka, tata Ludwika II. Ugodowy w relacji do magnaterii. Na zjeździe w Wiedniu (1515) z cesarzem Maksymilianem i Zygmuntem Starym wojna polsko-turecka 1683-99 co to jest.
Słownik Wedy:
Kiedy religii ind. - wedyzmu, braminizmu i hinduizmu, najstarsze teksty w poezji indoeuropejskiej, podzielone na 4 zbiory, powstały od około 2500 przed naszą erą do około 500 przed naszą erą; zawierają wojna polsko-turecka 1683-99 słownik.
Czym jest Wyprawa Tysiąca Czerwonych Koszul:
Od czego zależy Garibaldiego, który na czele powyżej 1000 ochotników przybył 11 V 1860 na Sycylię w celu wsparcia stworzenia przeciw Burbonom; pośrodku 3 miesięcy oswobodził wyspę; akcja Garibaldiego przyspieszyła wojna polsko-turecka 1683-99 czym jest.

Czym jest wojna polsko-turecka 1683-99 znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: