wojna polsko turecka 1683 co to jest
Definicja wojna polsko-turecka 1683-99: Jan III Sobieski dokonał reorientacji w polityce zagr.

Czy przydatne?

Definicja Wojna Polsko-Turecka 1683-99

Co znaczy WOJNA POLSKO-TURECKA 1683-99: na przeł. 1682-83 Jan III Sobieski dokonał reorientacji w polityce zagr., wiążąc się z cesarzem. 1 IV 1683 podpisano w Wilanowie układ sojuszniczy pol.-cesarski. Po zaatakowaniu w VII 1683 cesarstwa poprzez Turcję zmoblizowana armia koronna pod wodzą króla ruszyła pod Wiedeń. Rozegrana tam bitwa (12 IX 1683) doprowadziła do rozbicia armii tur., której część zadała poważne utraty pol. kawalerii 7 X 1683 pod Parkanami. Dopiero w 2 dni potem siły pol.-cesarsko-niem. rozgromiły armię tur. Kara Mehmeda. 5 III 1684 w Linzu podpisano traktat Świętej Ligi (Polska, cesarstwo, Wenecja i papiestwo). Władca Polski zobowiązywał się do zawarcia pokoju z Rosją i włączeniu jej do Świętej Ligi. W następnych latach Jan III usiłował podporządkować Polsce Mołdawię. Wyprawy w głąb Mołdawii (1684, 1685, 1686, 1691) nie przyniosły jednak prócz zajęcia kilku istotnych twierdz innych efektów. Kamieniec Podolski pozostawał w rękach tur. aż do końca wojny. Już po Zgonu Jana III 26 I 1699 podpisano pokój w Karłowicach (Węgry), na którego mocy Kamieniec wymieniono za twierdze mołd. Ani Polska, ani Turcja nie odniosły z tej konfrontacji korzyści terytorialnych
Słownik Wojciechowski Stanisław:
Co znaczy spółdzielczy, polityk; jeden z założycieli i przywódców PPS, pionier ruchu spółdzielczego. 1917-18 w NKN. W 1919-20 min. spraw wewn., 20 XII 1922 wybrany na prezydenta Rzeczypospolitej, 15 V 1926 wojna polsko-turecka 1683-99.
Słownik Wojny Opiumowe:
Co znaczy wojnom toczonym w XIX w. z Chinami poprzez W. Brytanię, a częściowo i Francję. Nazwa wywodzi się od powodu pierwszej wojny; celem zasadniczym jednak było otwarcie cesarstwa chiń. dla handlu i wojna polsko-turecka 1683-99.
Słownik Walonowie:
Co znaczy lud zamieszkujący pd. i środk. Belgię; wzięli udział w średniow. kolonizacji w Polsce wojna polsko-turecka 1683-99.

Czym jest wojna polsko-turecka 1683-99 znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: