wojna siedmioletnia 1756 co to jest
Definicja wojna siedmioletnia 1756-63: między Anglią, Hanowerem, Prusami a koalicją Francji.

Czy przydatne?

Definicja Wojna Siedmioletnia 1756-63

Co znaczy WOJNA SIEDMIOLETNIA 1756-63: powszechna wojna między Anglią, Hanowerem, Prusami a koalicją Francji, Hiszpanii, Austrii, Rosji, Saksonii, państw Rzeszy Niem. i Szwecji. Naprawdę działania wojenne między kolonistami franc. a z angielskiego: rozpoczęły się w Ameryce Pn. już w 1755. Na tamtym terenie w.s. nazywa się "wojną francusko-indiańską". Przyniosła ona likwidację panowania franc. w Kanadzie. Oprócz tego w.s. prowadzona była na terenie Azji, zwł. w Indiach, gdzie Francuzi stracili swe mocne do chwili obecnej pozycje i wpływy. W Europie do rewanżu za przegraną wojnę o sukcesję dążyła cesarzowa Maria Teresa wspomagana poprzez carycę ros. Elżbietę. Sojusznicze władczynie pragnęły uzyskać poparcie króla Francji Ludwika XV. Zawarcie sojuszu z angielskiego:-prus. (1756) ostatecznie przekonało Ludwika XV o konieczności "odwrócenia przymierzy". Władca prus. Fryderyk II obawiał się wojny z Austrią i Rosją, postanowił uprzedzić wrogie mu stolice i 30 VIII 1756 wtargnął do Saksonii, rozpoczynając tak zwany III wojnę śląską. Przewaga liczebna była po stronie koalicji antyprus. Sojusznicze armie ros. działały wyjątkowo niemrawo. Maszerująca z zach. armia franc. wzmocniona oddziałami Rzeszy została rozbita poprzez Fryderyka II w Saksonii pod Rossbach (5 XI 1757). Wówczas władca prus. ruszył na Austriaków okupujących Śląsk i zniszczył ich armię w bitwie pod Lutynią (5 XII 1757). W 1758 pętla wokół Prus bez pośpiechu zaciskała się. Brak koordynacji między sprzymierzonymi umożliwił jednak przetrwanie Fryderykowi tego roku. Wydawało się, Iż nic nie uratuje monarchii Hohenzollernów, gdy zmarła caryca Elżbieta, a tron po niej objął Piotr III, fanatyczny wielbiciel Fryderyka II. Rosjanie oddali wszystkie zdobycze i armia carska stała się sojusznikiem króla prus. Wyczerpane państwa zawarły pokój 10 II 1763 w Paryżu (Francja, Hiszpania i Anglia) i 15 II 1763 w Hubertsburgu (Austria, Saksonia i Prusy). Prusy ostatecznie uzyskały Śląsk, Anglia zdobyła Kanadę i dominującą pozycję w Indiach, Hiszpania Minorkę i Luizjanę (od Francji w zamian za Florydę). Saksonia została wyniszczona gosp
Słownik Woronicz Janusz:
Co znaczy stworzenia listopadowego, działacz emigracyjny, dziennikarz, bratanek J.P. Woronicza; na emigracji stronnik J.A. Czartoryskiego, brał udział w misjach polit. do Bukaresztu, Serbii i Turcji; 1835-43 wojna siedmioletnia 1756-63.
Słownik Wojna Trzynastoletnia 1454-66:
Co znaczy pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim. Przyczyną była ogłoszona poprzez króla Kazimierza Jagiellończyka na prośbę Związku Pruskiego inkorporacja (wcielenie) Prus do Polski. Początkowo pospolite wojna siedmioletnia 1756-63.
Słownik Wyszyński Stefan:
Co znaczy gnieźnieński i warsz., prymas Polski, 1953 kardynał. Zwolennik porozumienia z rządem PRL, jednak nie zgodził się na wyraźne podporządkowanie Kościoła pol. komunistom. 1953-56 uwięziony; zwolniony po wojna siedmioletnia 1756-63.

Czym jest wojna siedmioletnia 1756-63 znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: