wojna siedmioletnia 1756 co to jest
Definicja wojna siedmioletnia 1756-63: między Anglią, Hanowerem, Prusami a koalicją Francji.

Czy przydatne?

Definicja Wojna Siedmioletnia 1756-63

Co znaczy WOJNA SIEDMIOLETNIA 1756-63: powszechna wojna między Anglią, Hanowerem, Prusami a koalicją Francji, Hiszpanii, Austrii, Rosji, Saksonii, państw Rzeszy Niem. i Szwecji. Naprawdę działania wojenne między kolonistami franc. a z angielskiego: rozpoczęły się w Ameryce Pn. już w 1755. Na tamtym terenie w.s. nazywa się "wojną francusko-indiańską". Przyniosła ona likwidację panowania franc. w Kanadzie. Oprócz tego w.s. prowadzona była na terenie Azji, zwł. w Indiach, gdzie Francuzi stracili swe mocne do chwili obecnej pozycje i wpływy. W Europie do rewanżu za przegraną wojnę o sukcesję dążyła cesarzowa Maria Teresa wspomagana poprzez carycę ros. Elżbietę. Sojusznicze władczynie pragnęły uzyskać poparcie króla Francji Ludwika XV. Zawarcie sojuszu z angielskiego:-prus. (1756) ostatecznie przekonało Ludwika XV o konieczności "odwrócenia przymierzy". Władca prus. Fryderyk II obawiał się wojny z Austrią i Rosją, postanowił uprzedzić wrogie mu stolice i 30 VIII 1756 wtargnął do Saksonii, rozpoczynając tak zwany III wojnę śląską. Przewaga liczebna była po stronie koalicji antyprus. Sojusznicze armie ros. działały wyjątkowo niemrawo. Maszerująca z zach. armia franc. wzmocniona oddziałami Rzeszy została rozbita poprzez Fryderyka II w Saksonii pod Rossbach (5 XI 1757). Wówczas władca prus. ruszył na Austriaków okupujących Śląsk i zniszczył ich armię w bitwie pod Lutynią (5 XII 1757). W 1758 pętla wokół Prus bez pośpiechu zaciskała się. Brak koordynacji między sprzymierzonymi umożliwił jednak przetrwanie Fryderykowi tego roku. Wydawało się, Iż nic nie uratuje monarchii Hohenzollernów, gdy zmarła caryca Elżbieta, a tron po niej objął Piotr III, fanatyczny wielbiciel Fryderyka II. Rosjanie oddali wszystkie zdobycze i armia carska stała się sojusznikiem króla prus. Wyczerpane państwa zawarły pokój 10 II 1763 w Paryżu (Francja, Hiszpania i Anglia) i 15 II 1763 w Hubertsburgu (Austria, Saksonia i Prusy). Prusy ostatecznie uzyskały Śląsk, Anglia zdobyła Kanadę i dominującą pozycję w Indiach, Hiszpania Minorkę i Luizjanę (od Francji w zamian za Florydę). Saksonia została wyniszczona gosp
Słownik Wojna Peloponeska:
Co znaczy Grecji w latach 431-404 przed naszą erą pomiędzy Atenami i ich sojusznikami ( Ateński Związek Morski) a Spartą wspólnie z jej sojusznikami ( Związek Peloponeski). O ile Ateny dominowały na morzu, o wojna siedmioletnia 1756-63.
Słownik "Wachlarz":
Co znaczy oddziałów dywersyjnych i partyzanckich ZWZ-AK powołanego w VIII 1941 celem osłony planowanego stworzenia powszechnego przed cofającymi się siłami niem. i wkraczającymi radz. Zadania jego obejmowały wojna siedmioletnia 1756-63.
Słownik Wyspiański Stanisław:
Co znaczy pisarz, rysownik, reformator teatru; jeden z najwybitniejszych artystów Młodej Polski; 1884-95 student Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych; 1898-99 kier. artystyczny tyg. Życie ; 1902 docent Akademii wojna siedmioletnia 1756-63.

Czym jest wojna siedmioletnia 1756-63 znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: