stuletnia wojna co to jest
Definicja wojna stuletnia: Francją a Anglią w 1337-1453. Bezpośrednią powodem wybuchu w.s. był spór.

Czy przydatne?

Definicja Wojna Stuletnia

Co znaczy WOJNA STULETNIA: wojna pomiędzy Francją a Anglią w 1337-1453. Bezpośrednią powodem wybuchu w.s. był spór o tron franc. po wygaśnięciu Kapetyngów. Łamiąc dawną zasadę prawa franc., eliminującą dziedziczenie korony w linii żeńskiej, przyznano ją Walezjuszom, w trakcie gdy ówczesny władca z angielskiego: Edward III był wnukiem Filipa IV Pięknego. Głębszych przyczyn w.s. należy upatrywać w dążeniu Francji do przejęcia wszystkich posiadłości królów z angielskiego: na kontynencie (gdzie występowali jako lennicy króla Francji) i do zajęcia atrakcyjnej gosp. Flandrii popieranej poprzez Anglików. Przerywane układami i rozejmami działania wojenne przebiegały w regionie Francji; poprzez długi czas przewaga należała do Anglików. Gł. zwycięstwa odnieśli na morzu pod Sluis (1340) a na lądzie - pod Crcy (1346), pod Poitiers (1356), pod Azincourt (1415). Wreszcie w 1428-29 Anglicy przystąpili do oblężenia Orleanu, gdzie schronił się Karol VII. Zwrotnym punktem w.s. było wystąpienie Joanny d'Arc, młodej kobiety z Lotaryngii, która oświadczając, Iż Bóg zlecił jej misję wyzwolenia państwie spod okupacji Anglików, porwała do walki ludność nękaną grabieżami wojennymi, a zwł. króla i żołnierzy. Pomimo spalenia Joanny na stosie poprzez Anglików w 1431 Francja zaczęła odnosić sukcesy. Ostatecznie wyparto Anglików z jej terytorium w 1453 W.s. odegrała ważną rolę w formowaniu się świadomości nar. Francuzów. Towarzyszyły jej epidemie ( czarna Zgon) i bunty społ. ( żakeria, stworzenie Wata Tylera)
Słownik Wenedowie, Wenetowie, Wenedzi:
Co znaczy źródłach rzym. (I-V w. ) na ustalenie mieszkańców dorzecza Wisły (pomiędzy Bałtykiem a Karpatami). U progu średniow. byli to Słowianie, aczkolwiek sama nazwa W. została im nadana przez wzgląd na wojna stuletnia.
Słownik Wystawa Ziem Odzyskanych:
Co znaczy została zorganizowana jesienią 1948 we Wrocławiu w celu propagandowego nagłośnienia sukcesów w zagospodarowywaniu Ziem Zachodnich w latach 1945-48 wojna stuletnia.
Słownik Wojna Pozycyjna:
Co znaczy wojennych frontu zwł. zach. w I wojnie świat. po załamaniu się planu niem. wojny błyskawicznej we IX 1914. Wobec braku efektywnych środków przełamywania frontu obie strony walczące całymi miesiącami wojna stuletnia.

Czym jest wojna stuletnia znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: