bałkańskie wojny co to jest
Definicja wojny bałkańskie: 13; I wojna (18 X 1912-30 V 1913) - 4 państwa bałkańskie: Bułgaria.

Czy przydatne?

Definicja Wojny Bałkańskie

Co znaczy WOJNY BAŁKAŃSKIE: wojny z lat 1912- 13; I wojna (18 X 1912-30 V 1913) - 4 państwa bałkańskie: Bułgaria, Serbia, Grecja i Czarnogóra, zawarłszy przedtem sojusz militarny dzięki Rosji zaatakowały Turcję w celu zaspokojenia swoich pretensji terytorialnych i wyzwolenia uciskanych poprzez Turków swoich pobratymców. Największy wkład w zwycięstwo sojuszników wniosła Bułgaria, której armie walczyły na gł. froncie, działając poprzez Trację na cieśniny czarnomorskie i stolicę Turcji. Wojna doprowadziła Bułgarów na przedpola Stambułu, zaś Serbom i Grekom pozwoliła zająć Macedonię; na mocy pokoju zawartego w Londynie (30 V 1913) Turcja utraciła własne euro. posiadłości; 28 XI 1912 proklamowano niepodległość Albanii; II wojna (29 VI-10 VII 1913) toczyła się pomiędzy Bułgarią a jej dotychczasowymi sprzymierzeńcami, bo Bułgarzy nie chcąc się zgodzić na oddanie części Macedonii Serbom i Grekom, a wierząc we swoje siły, zaatakowali ich wojska w tej krainie. Przeciw Bułgarom wystąpiły teraz również Czarnogóra, Rumunia (zazdrosna o zdobycze sąsiadów) i pragnąca rewanżu i odzyskania swoich ziem Turcja. Bułgaria poniosła druzgocącą klęskę. Wojna została zakończona pokojem w Bukareszcie (10 VIII 1913); Bułgaria utraciła Macedonię na rzecz Serbii i Grecji, Silistrię i pd. Dobrużę (te ostatnie wzięła Rumunia), a również Adrianopol (powrócił do Turcji); największy wzrost terytorialny uzyskały: Serbia (z 48 do 88 tys. km2) i Grecja (z 64 do 120 tys. km2); wskutek w.b. doszło do zmiany układu sił na Bałkanach, wzmocniła się pozycja Serbii i pogłębił się jej konflikt z Austro-Węgrami. Bułgaria rozgoryczona brakiem poparcia Rosji zaczęła zbliżać się do Austro-Węgier i Niemiec
Słownik Wielka Smuta:
Co znaczy wszechogarniający kryzys dynastyczny, polit., gosp. i społ. w kraju moskiewskim na przełomie XVI i XVII w. (1584-1613). Za start w.s. uznaje się Zgon cara Iwana IV Groźnego, którego bezwzględna i wojny bałkańskie.
Słownik Westerplatte:
Co znaczy Wolnego Miasta Gdańska z magazynami wojsk. i załogą pol. Placówkę tę liczącą około 200 żołnierzy zaatakowały 1 IX 1939 siły niem. Pod dow. mjr. H. Sucharskiego broniła się do 7 IX 1939 wojny bałkańskie.
Słownik Władysław II Wygnaniec:
Co znaczy princeps) i książę śląski (dziedziczny) w 1138-46, z dyn. Piastów. Dążąc do zdobycia pełni władzy nad państwem wydał wojnę braciom, poniósł klęskę i schronił się w Niemczech. Utraconej władzy nigdy wojny bałkańskie.

Czym jest wojny bałkańskie znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: