bałkańskie wojny co to jest
Definicja wojny bałkańskie: 13; I wojna (18 X 1912-30 V 1913) - 4 państwa bałkańskie: Bułgaria.

Czy przydatne?

Definicja WOJNY BAŁKAŃSKIE

Co znaczy WOJNY BAŁKAŃSKIE: wojny z lat 1912- 13; I wojna (18 X 1912-30 V 1913) - 4 państwa bałkańskie: Bułgaria, Serbia, Grecja i Czarnogóra, zawarłszy przedtem sojusz militarny dzięki Rosji zaatakowały Turcję w celu zaspokojenia swoich pretensji terytorialnych i wyzwolenia uciskanych poprzez Turków swoich pobratymców. Największy wkład w zwycięstwo sojuszników wniosła Bułgaria, której armie walczyły na gł. froncie, działając poprzez Trację na cieśniny czarnomorskie i stolicę Turcji. Wojna doprowadziła Bułgarów na przedpola Stambułu, zaś Serbom i Grekom pozwoliła zająć Macedonię; na mocy pokoju zawartego w Londynie (30 V 1913) Turcja utraciła własne euro. posiadłości; 28 XI 1912 proklamowano niepodległość Albanii; II wojna (29 VI-10 VII 1913) toczyła się pomiędzy Bułgarią a jej dotychczasowymi sprzymierzeńcami, bo Bułgarzy nie chcąc się zgodzić na oddanie części Macedonii Serbom i Grekom, a wierząc we swoje siły, zaatakowali ich wojska w tej krainie. Przeciw Bułgarom wystąpiły teraz również Czarnogóra, Rumunia (zazdrosna o zdobycze sąsiadów) i pragnąca rewanżu i odzyskania swoich ziem Turcja. Bułgaria poniosła druzgocącą klęskę. Wojna została zakończona pokojem w Bukareszcie (10 VIII 1913); Bułgaria utraciła Macedonię na rzecz Serbii i Grecji, Silistrię i pd. Dobrużę (te ostatnie wzięła Rumunia), a również Adrianopol (powrócił do Turcji); największy wzrost terytorialny uzyskały: Serbia (z 48 do 88 tys. km2) i Grecja (z 64 do 120 tys. km2); wskutek w.b. doszło do zmiany układu sił na Bałkanach, wzmocniła się pozycja Serbii i pogłębił się jej konflikt z Austro-Węgrami. Bułgaria rozgoryczona brakiem poparcia Rosji zaczęła zbliżać się do Austro-Węgier i Niemiec
Co znaczy Wrangel Piotr:
Porównanie ros. W wojnie domowej w Rosji walczył na początku w armii A. Denikina, później Armii Ochotniczej, w IV 1920 jako dowódca Frontu Południowego zajął Krym i Kubań. Gdy rozejm z Polską pozwolił wojny bałkańskie co znaczy.
Krzyżówka Wydarzenia Grudniowe 1970:
Dlaczego w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu (14 XII- 18 XII) spowodowane podwyżką cen artykułów spożywczych zakończone strzelaniem poprzez wojsko i policję do robotników, w tym krwawą masakrą robotników wojny bałkańskie krzyżówka.
Co to jest Wyszyński Stefan:
Jak lepiej gnieźnieński i warsz., prymas Polski, 1953 kardynał. Zwolennik porozumienia z rządem PRL, jednak nie zgodził się na wyraźne podporządkowanie Kościoła pol. komunistom. 1953-56 uwięziony; zwolniony po wojny bałkańskie co to jest.
Słownik Wyznawcy:
Kiedy ustalenie osób prześladowanych za wiarę we inicjalnym chrześcijaństwie, które nie zmarły śmiercią męczeńską ( męczennicy); kategoria świętych ( święci) w Kościele katol wojny bałkańskie słownik.
Czym jest Wysocki Józef:
Od czego zależy stworzenia listopadowego, na emigracji czł. TDP, wspólnie z L. Mierosławskim opracował plan trójzaborowego stworzenia 1846; w 1848 w Krakowie, czł. Komitetu Nar., potem dowódca Legionu Pol. na wojny bałkańskie czym jest.

Czym jest wojny bałkańskie znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: