napoleońskie wojny co to jest
Definicja wojny napoleońskie: 1799-1815, by osiągnąć i utrwalić hegemonię Francji w Europie. Wojna.

Czy przydatne?

Definicja WOJNY NAPOLEOŃSKIE

Co znaczy WOJNY NAPOLEOŃSKIE: toczone w latach 1799-1815, by osiągnąć i utrwalić hegemonię Francji w Europie. Wojna z II koalicją 1798-99 (Anglia, Turcja, Neapol, Rosja, Austria) przyniosła Francji początkowo niepowodzenia, lecz po zwycięstwach pod Marengo (14 VI 1800) i Hohenlinden (3 XII 1800) Austria zdecydowała się zawrzeć pokój w Luneville, z kolei ostatecznie wojnę z II koalicją zakończył pokój z Anglią w Amiens (25 III 1802). Już jednak w V 1803 Napoleon rozpoczął przygotowania do inwazji na Anglię. Wojska franc. zajęły związany z Anglią Hanower. Jako odpowiedź W. Brytania zmontowała III koalicję (Anglia, Austria, Szwecja, Rosja, Neapol). Napoleon zreorganizował armię franc., tworząc Ogromną Armię i wyruszył w 1805 przeciw Austrii. Zwyciężył pod Ulm (20 X 1805), a po zajęciu Wiednia i zwycięstwie pod Austerlitz (2 XII 1805) zawarł pokój z Austrią w Preszburgu i umocnił swą pozycję w Niemczech. Klęska floty franc. pod Trafalgarem przesądziła o niepowodzeniu planów inwazji na Anglię. W 1806 wybuchła wojna z IV koalicją. Napoleon jednak błyskawicznie zwyciężył armię prus. pod Jeną i Auerstedt. W XI 1806 chcąc pognębić Anglię Napoleon ogłosił blokadę kontynentalną, a wojska franc. zajęły wybrzeża M. Bałtyckiego i M. Północnego. W 1807 prowadzona była dalej wojna franc.-ros. i franc.-prus. Nie rozstrzygnięta była bitwa pod Pruską Iławą (8 II), lecz po zwycięstwie pod Frydlandem i zajęciu Królewca, Napoleon mógł bez przeszkód zawrzeć w Tylży pokój z Rosją (7 VII) i Prusami (9 VII) i stworzyć Księstwo Warsz. W 1808 został Napoleon wciągnięty do wojny w Hiszpanii i Portugalii, gdzie powstańcy poprosili o pomoc Anglików. Walki tam miały trwać aż do 1814. W 1809 Austria widząc kłopoty Napoleona pokusiła się znów o wojnę z Francją. Początkowo odnosiła nawet zwycięstwa (Aspern i Essling). Jednak zwycięstwo Napoleona pod Wagram (5-6 VII 1809) pozwoliło zawrzeć pokój w Schoenbrunn. Austria przestała być groźna. Z racji na współdziałanie Anglii mówi się czasem o V koalicji. W 1812 chcąc zmusić Rosję do przestrzegania blokady kontynentalnej Napoleon na czele Ogromnej Armii wyruszył na Moskwę. Mimo zwycięstwa pod Borodino (7 IX) i zajęcia Moskwy, wobec ostrej zimy i ciągłych ataków Rosjan niezbędny stał się odwrót, w trakcie którego siły napoleońskie zostały zdziesiątkowane. Wobec tych niepowodzeń powstała błyskawicznie nowa antyfranc. koalicja (Rosja, Prusy, Austria, Anglia i Szwecja). Zwycięstwo jej pod Lipskiem (16-19 X 1813) i walki we Francji 1814 praktycznie rozstrzygnęły o klęsce i abdykacji Napoleona (16 IV 1814). 1 III 1815 nastąpił powrót Napoleona z Elby do Francji, rozpoczynając słynne Sto dni. Jednak wszystko rozstrzygnęła przegrana pod Waterloo (18 VI 1815). Wojny napoleońskie przyniosły nowe rozwiązania w dziedzinie prowadzenia wojen. Charakteryzowały się szybkością działań Napoleona na gł. kierunku uderzenia i umiejętnością zastosowania przewagi ogniowej. Wojny przynosiły w całej Europie olbrzymie reformy i zmiany - standardem były konstytucje i kodeks cywilny zapewniający równość wobec prawa. W Niemczech zlikwidowano rozdrobnienie polit., ułatwiając późniejsze jednoczenie
Co znaczy Witraż:
Porównanie kompozycja wykonana z kawałków kolorowego szkła połączonych ramkami z ołowiu, wypełniająca okno. W. stosowano od wczesnego średniow., a w najwyższym stopniu dostępne były w dobie gotyku wojny napoleońskie co znaczy.
Krzyżówka Wergiliusz:
Dlaczego rzym., zwolennik rządów cesarza Oktawiana Augusta; gł. dzieła: Bukoliki - zestaw sielanek, Georgiki - poemat dydaktyczny sławiący trud rolnika i najsłynniejsza - nar. epopeja rzym. Eneida, gdzie W wojny napoleońskie krzyżówka.
Co to jest Wojsko Kwarciane:
Jak lepiej w Polsce w latach 1562-1652 oddziały stałego wojska utrzymywane z 1/4 (a więc kwarty ) dochodów z majątków króla (królewszczyzn). Liczbowo nie przekraczało 4 tys. ludzi wojny napoleońskie co to jest.
Słownik Władysław Herman:
Kiedy z dyn. Piastów, syn Kazimierza Odnowiciela. Objął rządy po wygnaniu jego brata Bolesława Śmiałego. W polityce zagr. uznał zwierzchność cesarstwa i sprzymierzył się z Czechami. Wielką rolę w jego wojny napoleońskie słownik.
Czym jest Wołos, Weles:
Od czego zależy ogólnosłowiański naczelny bóg magii i pan zaświatów; stał na straży przysiąg wojny napoleońskie czym jest.

Czym jest wojny napoleońskie znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: