opiumowe wojny co to jest
Definicja wojny opiumowe: wojnom toczonym w XIX w. z Chinami poprzez W. Brytanię, a częściowo i.

Czy przydatne?

Definicja WOJNY OPIUMOWE

Co znaczy WOJNY OPIUMOWE: nazwa nadana trzem wojnom toczonym w XIX w. z Chinami poprzez W. Brytanię, a częściowo i Francję. Nazwa wywodzi się od powodu pierwszej wojny; celem zasadniczym jednak było otwarcie cesarstwa chiń. dla handlu i ekspansji ekon. państw euro. I wojna (1839-42) wynikła z żądania władz chiń. wydania zapasów opium będących w posiadaniu kupców z angielskiego: w Kantonie (narkotykiem tym Anglicy płacili za wyroby chiń.). Przysłane na pomoc wojska bryt. zajęły Hongkong i zablokowały Kanton, później zbombardowały szereg innych miast. Wobec przewagi ogniowej przeciwnika Chińczycy byli bezsilni. Gdy zagrożona została ich stolica, zgodzili się na pokój w Nankinie; W. Brytania dostała Hongkong i otwarcie 5 portów chiń., gdzie Anglicy uzyskiwali prawa eksterytorialności i utrzymywania własnych okrętów wojennych. II wojna (1856-58) wybuchła na skutek wmieszania się Anglii w wojnę domową w Chinach. Bombardowanie Kantonu spowodowało falę nienawiści do euro. kupców i misjonarzy, z których kilku zabito. Do wojny włączyła się wówczas opiekująca się misjonarzami Francja. Po ponownym zbombardowaniu Kantonu i wybrzeży M. Żółtego blisko stolicy, Chiny zgodziły się na pokój w Tientsinie, zapłacenie ogromnej kontrybucji i otwarcie nie tylko swych portów, lecz i całego terytorium dla obcych kupców i misjonarzy. III wojna (1859-60) była konsekwencją nieudanej próby narzucenia Chińczykom woli Europejczyków. W 1860 siły z angielskiego:-franc. zdobyły Tientsin i Pekin niszcząc sporo zabytków. Pokój z Pekinu potwierdzał uzgodnienia z Tientsinu, oprócz tego Chiny musiały zapłacić ogromną kontrybucję i zgodzić się na wywóz swoich robotników do kolonii z angielskiego: i franc
Co znaczy Wyrocznia:
Porównanie staroż. wyrok bogów, ich wypowiedź, przepowiednia, niejednokrotnie przekazywana poprzez wieszczów, kapłanów; 2. miejsce kultowe, zazwyczaj świątynia, gdzie przebywają kapłani albo wieszcze wojny opiumowe co znaczy.
Krzyżówka Wojna Rosyjsko-Japońska:
Dlaczego Dalekim Wsch. wywołana była konfliktem interesów w Korei i Chinach; wojnę zaczął 9 II 1904 niespodziewany atak jap. na flotę ros. w Port Arthur. Pod jego wrażeniem car Mikołaj II wypowiedział wojnę wojny opiumowe krzyżówka.
Co to jest Wojna Domowa W Rosji:
Jak lepiej poł. 1918 powstaniem Kozaków przeciw władzy bolszewickiej, później także Ukraińców, ludów Zakaukazia, Azji Środk., w dalszym ciągu zaś działaniami sił tak zwany białogwardyjskich walczących z wojny opiumowe co to jest.
Słownik Warski Adolf, Właśc. Adolf Warszawski:
Kiedy i komunist. Członek pierwszego Proletariatu , później w kierownictwie Socjaldemokracji Królestwa Pol. i Litwy, współzałożyciel Komunistycznej Partii Polski, od 1929 czł. KC KPP, 1926-29 poseł na wojny opiumowe słownik.
Czym jest Wiza:
Od czego zależy pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy państwowej i pobytu w regionie danego państwie udzielane poprzez przedstawicielstwa dyplomatyczne, na przykład przez wpis do paszportu wojny opiumowe czym jest.

Czym jest wojny opiumowe znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: