opiumowe wojny co to jest
Definicja wojny opiumowe: wojnom toczonym w XIX w. z Chinami poprzez W. Brytanię, a częściowo i.

Czy przydatne?

Definicja WOJNY OPIUMOWE

Co znaczy WOJNY OPIUMOWE: nazwa nadana trzem wojnom toczonym w XIX w. z Chinami poprzez W. Brytanię, a częściowo i Francję. Nazwa wywodzi się od powodu pierwszej wojny; celem zasadniczym jednak było otwarcie cesarstwa chiń. dla handlu i ekspansji ekon. państw euro. I wojna (1839-42) wynikła z żądania władz chiń. wydania zapasów opium będących w posiadaniu kupców z angielskiego: w Kantonie (narkotykiem tym Anglicy płacili za wyroby chiń.). Przysłane na pomoc wojska bryt. zajęły Hongkong i zablokowały Kanton, później zbombardowały szereg innych miast. Wobec przewagi ogniowej przeciwnika Chińczycy byli bezsilni. Gdy zagrożona została ich stolica, zgodzili się na pokój w Nankinie; W. Brytania dostała Hongkong i otwarcie 5 portów chiń., gdzie Anglicy uzyskiwali prawa eksterytorialności i utrzymywania własnych okrętów wojennych. II wojna (1856-58) wybuchła na skutek wmieszania się Anglii w wojnę domową w Chinach. Bombardowanie Kantonu spowodowało falę nienawiści do euro. kupców i misjonarzy, z których kilku zabito. Do wojny włączyła się wówczas opiekująca się misjonarzami Francja. Po ponownym zbombardowaniu Kantonu i wybrzeży M. Żółtego blisko stolicy, Chiny zgodziły się na pokój w Tientsinie, zapłacenie ogromnej kontrybucji i otwarcie nie tylko swych portów, lecz i całego terytorium dla obcych kupców i misjonarzy. III wojna (1859-60) była konsekwencją nieudanej próby narzucenia Chińczykom woli Europejczyków. W 1860 siły z angielskiego:-franc. zdobyły Tientsin i Pekin niszcząc sporo zabytków. Pokój z Pekinu potwierdzał uzgodnienia z Tientsinu, oprócz tego Chiny musiały zapłacić ogromną kontrybucję i zgodzić się na wywóz swoich robotników do kolonii z angielskiego: i franc
Co znaczy Westerplatte:
Porównanie Wolnego Miasta Gdańska z magazynami wojsk. i załogą pol. Placówkę tę liczącą około 200 żołnierzy zaatakowały 1 IX 1939 siły niem. Pod dow. mjr. H. Sucharskiego broniła się do 7 IX 1939 wojny opiumowe co znaczy.
Krzyżówka Wojna Dwóch Róż:
Dlaczego Anglii w 1455-85 toczone pomiędzy dwoma ogromnymi rodami z angielskiego:: Lancastrów (w herbie czerwona róża) i Yorków (w herbie biała róża). U źródeł konfliktu tkwiły: klęska w wojnie stuletniej i wojny opiumowe krzyżówka.
Co to jest Wandea:
Jak lepiej zach. Francji, gdzie w 1793 wybuchło prowadzone sposobami partyzanckimi stworzenie tak zwanych szuanów przeciw władzy rewol. W 1795 Paryż zgodził się na pokój dając W. amnestię, zwolnienie z poboru wojny opiumowe co to jest.
Słownik Wielka Wojna Północna:
Kiedy między Szwecją a koalicją antyszwedz. (tak zwany Liga Północna), składającą się pocz. z Danii, Rosji i Saksonii; w 1715 w skład Ligi weszły jeszcze Prusy i Hanower. Sojusznikami Szwecji, angażującymi wojny opiumowe słownik.
Czym jest Wojna Polsko-Turecka 1683-99:
Od czego zależy Jan III Sobieski dokonał reorientacji w polityce zagr., wiążąc się z cesarzem. 1 IV 1683 podpisano w Wilanowie układ sojuszniczy pol.-cesarski. Po zaatakowaniu w VII 1683 cesarstwa poprzez Turcję wojny opiumowe czym jest.

Czym jest wojny opiumowe znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: