opiumowe wojny co to jest
Definicja wojny opiumowe: wojnom toczonym w XIX w. z Chinami poprzez W. Brytanię, a częściowo i.

Czy przydatne?

Definicja Wojny Opiumowe

Co znaczy WOJNY OPIUMOWE: nazwa nadana trzem wojnom toczonym w XIX w. z Chinami poprzez W. Brytanię, a częściowo i Francję. Nazwa wywodzi się od powodu pierwszej wojny; celem zasadniczym jednak było otwarcie cesarstwa chiń. dla handlu i ekspansji ekon. państw euro. I wojna (1839-42) wynikła z żądania władz chiń. wydania zapasów opium będących w posiadaniu kupców z angielskiego: w Kantonie (narkotykiem tym Anglicy płacili za wyroby chiń.). Przysłane na pomoc wojska bryt. zajęły Hongkong i zablokowały Kanton, później zbombardowały szereg innych miast. Wobec przewagi ogniowej przeciwnika Chińczycy byli bezsilni. Gdy zagrożona została ich stolica, zgodzili się na pokój w Nankinie; W. Brytania dostała Hongkong i otwarcie 5 portów chiń., gdzie Anglicy uzyskiwali prawa eksterytorialności i utrzymywania własnych okrętów wojennych. II wojna (1856-58) wybuchła na skutek wmieszania się Anglii w wojnę domową w Chinach. Bombardowanie Kantonu spowodowało falę nienawiści do euro. kupców i misjonarzy, z których kilku zabito. Do wojny włączyła się wówczas opiekująca się misjonarzami Francja. Po ponownym zbombardowaniu Kantonu i wybrzeży M. Żółtego blisko stolicy, Chiny zgodziły się na pokój w Tientsinie, zapłacenie ogromnej kontrybucji i otwarcie nie tylko swych portów, lecz i całego terytorium dla obcych kupców i misjonarzy. III wojna (1859-60) była konsekwencją nieudanej próby narzucenia Chińczykom woli Europejczyków. W 1860 siły z angielskiego:-franc. zdobyły Tientsin i Pekin niszcząc sporo zabytków. Pokój z Pekinu potwierdzał uzgodnienia z Tientsinu, oprócz tego Chiny musiały zapłacić ogromną kontrybucję i zgodzić się na wywóz swoich robotników do kolonii z angielskiego: i franc
Słownik Wojna Krymska:
Co znaczy 1853-56 pomiędzy Rosją a Turcją i jej sprzymierzeńcami: Anglią, Francją i Sardynią (Piemontem); spowodowana została próbą Rosji zdobycia kontroli nad Turcją, do czego państwa zach. z racji na swe wojny opiumowe.
Słownik Wielkie Bezkrólewie:
Co znaczy Niemiec od Zgonu ostatniego władcy z rodu Hohenstaufów do objęcia tronu poprzez Rudolfa Habsburga; cechował go brak władzy centralnej (króla) przy wzroście znaczenia wasali władca. (zwł. Luksemburgów wojny opiumowe.
Słownik Wojna Smoleńska:
Co znaczy moskiewska 1632-34 rozpoczęta nagłym atakiem wojsk moskiewskich (14 XI 1632) na wsch. kresy Rzeczypospolitej z gł. zadaniem zdobycia Smoleńska. Wojna wybuchła w momencie bezkrólewia po Zgonu Zygmunta wojny opiumowe.

Czym jest wojny opiumowe znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: