wolnomularstwo co to jest
Definicja wolnomularstwo: półjawne organizacje głoszące oświeceniowe idee tolerancji rel., polit. i.

Czy przydatne?

Definicja Wolnomularstwo

Co znaczy WOLNOMULARSTWO: sekretne albo półjawne organizacje głoszące oświeceniowe idee tolerancji rel., polit. i nar. i idee wolności, równości i braterstwa. W. nawiązuje do tradycji średniow. bractw cechowych (wolnych murarzy - budowniczych). Pierwsze w. powstało w 1717 w Anglii (ogromna Loża Londynu). Składało się z lokalnych stowarzyszeń zw. lożami. Rozrost w. nastąpił w 2. poł. XVIII w. i 1 poł. XIX w., kiedy stało się ono b. modne w całej Europie. Wolnomularze wywodzili się z arystokracji, bogatego mieszczaństwa, wyższych oficerów i inteligencji. Właściwością specjalną w. było otaczanie się tajemniczością, używanie znaków i symboli znanych tylko wtajemniczonym. Wolnomularze dzielili się na uczniów, czeladników i mistrzów. Przeciw w. wystąpił w poł. XVIII w. Kościół katol. (papieże Klemens XII i Benedykt XIV). Wolnomularze odegrali sporą rolę w walce o niepodległość Stanów Zjedn., rewolucji franc., a w XIX w. występowali przeciw absolutyzmowi. W Polsce w. powstało w 1735 (Loża Trzech Braci). Popierało reformy oświeceniowe i broniło niezależności państwa. Po rozbiorach było zabronione; działało tylko w Księstwie Warsz. i do 1821 w zaborze ros. Na pocz. XX w. zaczęło się znów odradzać. W 1921-38 działała Ogromna Loża Narodowa Polski. Reaktywowano ją formalnie dopiero w 1991
Słownik Witte Siergiej:
Co znaczy latach 1892-1903 min. finansów; w 1897 przeprowadził reformę pieniężną - mechanizm walutowy oparł na złocie; dążył do uprzemysłowienia Rosji; zwolennik sojuszu ros.-franc., w latach 1905-06 premier wolnomularstwo.
Słownik Wenus Z Dolni Vestonice:
Co znaczy z masy ceramicznej z epoki paleolitu, egzemplarz znalezisk określanych jako Wenus paleolityczna, a więc figurek przedstawiających kobietę o przesadnie wyeksponowanych kształtach płci żeńskiej wolnomularstwo.
Słownik Wołyń:
Co znaczy kresowa w prawym dorzeczu górnej Prypeci z gł. miastami Łuckiem i Równem. Początkowo pod wpływami Rusi Kijowskiej, później samodzielne księstwo. Od czasów Kazimierza Wielkiego teren sporny Polski i wolnomularstwo.

Czym jest wolnomularstwo znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: