wolnomularstwo co to jest
Definicja wolnomularstwo: półjawne organizacje głoszące oświeceniowe idee tolerancji rel., polit. i.

Czy przydatne?

Definicja WOLNOMULARSTWO

Co znaczy WOLNOMULARSTWO: sekretne albo półjawne organizacje głoszące oświeceniowe idee tolerancji rel., polit. i nar. i idee wolności, równości i braterstwa. W. nawiązuje do tradycji średniow. bractw cechowych (wolnych murarzy - budowniczych). Pierwsze w. powstało w 1717 w Anglii (ogromna Loża Londynu). Składało się z lokalnych stowarzyszeń zw. lożami. Rozrost w. nastąpił w 2. poł. XVIII w. i 1 poł. XIX w., kiedy stało się ono b. modne w całej Europie. Wolnomularze wywodzili się z arystokracji, bogatego mieszczaństwa, wyższych oficerów i inteligencji. Właściwością specjalną w. było otaczanie się tajemniczością, używanie znaków i symboli znanych tylko wtajemniczonym. Wolnomularze dzielili się na uczniów, czeladników i mistrzów. Przeciw w. wystąpił w poł. XVIII w. Kościół katol. (papieże Klemens XII i Benedykt XIV). Wolnomularze odegrali sporą rolę w walce o niepodległość Stanów Zjedn., rewolucji franc., a w XIX w. występowali przeciw absolutyzmowi. W Polsce w. powstało w 1735 (Loża Trzech Braci). Popierało reformy oświeceniowe i broniło niezależności państwa. Po rozbiorach było zabronione; działało tylko w Księstwie Warsz. i do 1821 w zaborze ros. Na pocz. XX w. zaczęło się znów odradzać. W 1921-38 działała Ogromna Loża Narodowa Polski. Reaktywowano ją formalnie dopiero w 1991
Co znaczy Wawrzecki Tomasz:
Porównanie Czteroletni, uczestnik insurekcji 1794; jeden z dowódców na Litwie; po bitwie pod Maciejowicami wybrany na naczelnika stworzenia; 16 XI pod Radoszycami wzięty do niewoli ros.; 1794-96 więziony w wolnomularstwo co znaczy.
Krzyżówka Wiktor Emanuel II:
Dlaczego pierwszy władca zjednoczonych Włoch, koronowany w 1861; w latach 1848-49 jako król Sardynii prowadził wojny z Austrią, 1859 za pomoc Francji w walce z Austrią o zjednoczenie Włoch odstąpił jej wolnomularstwo krzyżówka.
Co to jest Wiktoria:
Jak lepiej Królestwa W.Brytanii i Irlandii od 1837, cesarzowa Indii od 1876. Wywodziła się z dyn. hanowerskiej. Usiłowała wywierać wpływ na rząd bez większego powodzenia; w sprawach wewn. skłaniała się ku wolnomularstwo co to jest.
Słownik Wolter:
Kiedy oświecenia euro. W swej bogatej twórczości publicystycznej (Listy o Anglikach, Powiastki filozoficzne) i literackiej (Kandyd Prostaczek) popularyzował idee oświeceniowie. Potępiał zacofanie wolnomularstwo słownik.
Czym jest Włodkowic Paweł:
Od czego zależy Akademii Krakowskiej; na soborze w Konstancji (1414-17) nowatorsko bronił prawa pogan do posiadania własnych krajów, podważał celowość istnienia Zakonu Krzyżackiego, przedstawił swoją teorię na temat wolnomularstwo czym jest.

Czym jest wolnomularstwo znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: