wolnomularstwo co to jest
Definicja wolnomularstwo: półjawne organizacje głoszące oświeceniowe idee tolerancji rel., polit. i.

Czy przydatne?

Definicja Wolnomularstwo

Co znaczy WOLNOMULARSTWO: sekretne albo półjawne organizacje głoszące oświeceniowe idee tolerancji rel., polit. i nar. i idee wolności, równości i braterstwa. W. nawiązuje do tradycji średniow. bractw cechowych (wolnych murarzy - budowniczych). Pierwsze w. powstało w 1717 w Anglii (ogromna Loża Londynu). Składało się z lokalnych stowarzyszeń zw. lożami. Rozrost w. nastąpił w 2. poł. XVIII w. i 1 poł. XIX w., kiedy stało się ono b. modne w całej Europie. Wolnomularze wywodzili się z arystokracji, bogatego mieszczaństwa, wyższych oficerów i inteligencji. Właściwością specjalną w. było otaczanie się tajemniczością, używanie znaków i symboli znanych tylko wtajemniczonym. Wolnomularze dzielili się na uczniów, czeladników i mistrzów. Przeciw w. wystąpił w poł. XVIII w. Kościół katol. (papieże Klemens XII i Benedykt XIV). Wolnomularze odegrali sporą rolę w walce o niepodległość Stanów Zjedn., rewolucji franc., a w XIX w. występowali przeciw absolutyzmowi. W Polsce w. powstało w 1735 (Loża Trzech Braci). Popierało reformy oświeceniowe i broniło niezależności państwa. Po rozbiorach było zabronione; działało tylko w Księstwie Warsz. i do 1821 w zaborze ros. Na pocz. XX w. zaczęło się znów odradzać. W 1921-38 działała Ogromna Loża Narodowa Polski. Reaktywowano ją formalnie dopiero w 1991
Słownik Wielka Trójka:
Co znaczy stosowany na ustalenie przywódców W. Brytanii, USA, ZSRR (W. Churchilla, F.D. Roosevelta, J. Stalina), którzy razem uzgadniali strategię i politykę Ogromnej Koalicji w II wojnie świat wolnomularstwo.
Słownik Wilhelm I:
Co znaczy cesarz niem. od 1871 z dyn. Hohenzollernów; 1848-49 kierował tłumieniem rewolucji i ruchów społ. w Prusach; 1858-61 regent Prus, w 1862 powołał na stanowisko szefa rządu O. Bismarcka, w 1867 został wolnomularstwo.
Słownik Władysław Laskonogi:
Co znaczy 1202-31) i krakowski (1202, 1228-31) z rodu Piastów syn Mieszka III Starego, po którego Zgonu (1202) nie zdołał utrzymać dzielnicy krakowskiej. Rywalizował o wpływy w Wielkopolsce z bratankiem wolnomularstwo.

Czym jest wolnomularstwo znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: