pokój wolność co to jest
Definicja Wolność i Pokój : pacyfistyczny ruch polit. założony w 1985, kontestujący rzeczywistość.

Czy przydatne?

Definicja "Wolność I Pokój"

Co znaczy "WOLNOŚĆ I POKÓJ": pacyfistyczny ruch polit. założony w 1985, kontestujący rzeczywistość społ.-polit. w PRL
Słownik "Wspólnota Polska":
Co znaczy stowarzyszenie założone w 1990 w celu pomocy Polakom w państwach byłego ZSRR i podtrzymywania więzi rodaków zamieszkałych poza ojczyzną z Polską "wolność i pokój".
Słownik Wojny Napoleońskie:
Co znaczy 1799-1815, by osiągnąć i utrwalić hegemonię Francji w Europie. Wojna z II koalicją 1798-99 (Anglia, Turcja, Neapol, Rosja, Austria) przyniosła Francji początkowo niepowodzenia, lecz po zwycięstwach "wolność i pokój".
Słownik Wielopolski Zygmunt:
Co znaczy obozu ugody z Rosją; syn Aleksandra; 1862-63 prezydent m. Warszawy; po 1864 starał się stworzyć obóz konserwatywno-ugodowy w Królestwie Pol, zrezygnował z postulatu autonomii, zabiegał jedynie o "wolność i pokój".

Czym jest Wolność i Pokój znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: