wołyń co to jest
Definicja Wołyń: kresowa w prawym dorzeczu górnej Prypeci z gł. miastami Łuckiem i Równem.

Czy przydatne?

Definicja Wołyń

Co znaczy WOŁYŃ: hist. kraina kresowa w prawym dorzeczu górnej Prypeci z gł. miastami Łuckiem i Równem. Początkowo pod wpływami Rusi Kijowskiej, później samodzielne księstwo. Od czasów Kazimierza Wielkiego teren sporny Polski i Litwy. Od końca XIV w. w W. Ks. Litewskim. Od 1569 w Koronie. W II i III rozbiorze zajęty poprzez Rosję. Od 1921 podzielony pomiędzy Polskę i ZSRR, lecz przewarzająca część w granicach Rzeczpospolitej jako woj. wołyńskie. Od 1939 w ZSRR. Od 1991 w Rep. Ukrainy
Słownik Walonowie:
Co znaczy lud zamieszkujący pd. i środk. Belgię; wzięli udział w średniow. kolonizacji w Polsce wołyń.
Słownik Wojna Domowa W Rosji:
Co znaczy poł. 1918 powstaniem Kozaków przeciw władzy bolszewickiej, później także Ukraińców, ludów Zakaukazia, Azji Środk., w dalszym ciągu zaś działaniami sił tak zwany białogwardyjskich walczących z wołyń.
Słownik Welfare State:
Co znaczy Termin oznaczający daleko posuniętą opiekę społeczną państwa nad swymi obywatelami wykonywaną przeważnie w silniej rozwiniętych gosp. państwach, których udziałem stał się przedtem cud gospodarczy wołyń.

Czym jest Wołyń znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: