walery wróblewski co to jest
Definicja Wróblewski Walery: rewol., gen. w stworzeniu styczniowym; należał do lewicy Czerwonych.

Czy przydatne?

Definicja Wróblewski Walery

Co znaczy WRÓBLEWSKI WALERY: działacz niepodl. i rewol., gen. w stworzeniu styczniowym; należał do lewicy Czerwonych, był naczelnikiem wojennym woj. grodzieńskiego; w I 1864 dowódca korpusu powstańczego na Podlasiu i na Lubelszczyźnie; w latach 1866-70 działał w Zjednoczeniu Emigracji Polskiej; walczył jako dowódca jednej z 3 armii rewol. Komuny Paryskiej, po jej upadku w Londynie był sekr. Porady Generalnej I Międzynarodówki; od 1895 czł. Związku Zagranicznego Socjalistów Pol
Słownik Wspólnota Niepodległych Państw:
Co znaczy formalny. Grupuje kilkanaście krajów stworzonych po rozpadzie ZSRR bez republik nadbałtyckich. Powstała w 1991 z inicjatywy przywódców Rosji, Ukrainy i Białorusi. W praktyce oznaczało to likwidację wróblewski walery.
Słownik Wojny Burskie:
Co znaczy W. Brytanię przeciw Burom (osadnikom holenderskiego pochodzenia zamieszkującym pd. Afrykę) w celu zajęcia bogatych w pokłady złota i diamentów republik: Orania i Transwal. W okresie I wojny (1880-81 wróblewski walery.
Słownik Wajsjowie:
Co znaczy trzecia warna (u nie wszystkich autorów kasta) w staroż. Indiach, utworzona z rolników, kupców, rzemieślników wróblewski walery.

Czym jest Wróblewski Walery znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: