września co to jest
Definicja Września: Wielkopolsce głośne ze strajku dzieci pol. w 1901. Gdy w tamtejszej szkole.

Czy przydatne?

Definicja Września

Co znaczy WRZEŚNIA: miasteczko we wsch. Wielkopolsce głośne ze strajku dzieci pol. w 1901. Gdy w tamtejszej szkole zaczęto wprowadzać język niem. do szkolnej edukacji religii i na odpowiedzi w języku pol. reagowano biciem dzieci, ekipa oburzonych rodziców wtargnęła do szkoły. Władze prus. wytoczyły rodzicom mechanizmy. "kwestia wrzesińska" odbiła się olbrzymim echem tak na ziemiach pol. jak i poza ich granicami, kompromitując prus. politykę germanizacji. Powstał komitet pomocy uwięzionym rodzicom. Ogłoszono bojkot towarów prus
Słownik Wojna Smoleńska:
Co znaczy moskiewska 1632-34 rozpoczęta nagłym atakiem wojsk moskiewskich (14 XI 1632) na wsch. kresy Rzeczypospolitej z gł. zadaniem zdobycia Smoleńska. Wojna wybuchła w momencie bezkrólewia po Zgonu Zygmunta września.
Słownik Wspólnota Europejska:
Co znaczy Europy ukształtowana w 1967 po połączeniu do chwili obecnej istniejących wspólnot: Wspólnoty Węgla i Stali, Euroatomu i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Przyjęto jedną nazwę dla tych trzech września.
Słownik Watykan:
Co znaczy kraj na terenie m. Rzym, o pow. 44 ha, którego głową jest każdorazowy papież, powstałe opierając się na traktatu zawartego 11 II 1929 pomiędzy Królestwem Włoskim a papieżem Piusem XI września.

Czym jest Września znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: