europejska wspólnota co to jest
Definicja Wspólnota Europejska: Europy ukształtowana w 1967 po połączeniu do chwili obecnej.

Czy przydatne?

Definicja Wspólnota Europejska

Co znaczy WSPÓLNOTA EUROPEJSKA: unia demokr. państw Europy ukształtowana w 1967 po połączeniu do chwili obecnej istniejących wspólnot: Wspólnoty Węgla i Stali, Euroatomu i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Przyjęto jedną nazwę dla tych trzech organizacji po stworzeniu wspólnej struktury adm. Gł. jej organy to: Komisja, Porada Ministrów, Parlament Europejski i Europejski Sąd Sprawiedliwości. Zobacz także integracja europejska, UE
Słownik "Wachlarz":
Co znaczy oddziałów dywersyjnych i partyzanckich ZWZ-AK powołanego w VIII 1941 celem osłony planowanego stworzenia powszechnego przed cofającymi się siłami niem. i wkraczającymi radz. Zadania jego obejmowały wspólnota europejska.
Słownik Włodkowic Paweł:
Co znaczy Akademii Krakowskiej; na soborze w Konstancji (1414-17) nowatorsko bronił prawa pogan do posiadania własnych krajów, podważał celowość istnienia Zakonu Krzyżackiego, przedstawił swoją teorię na temat wspólnota europejska.
Słownik Wojny Bałkańskie:
Co znaczy 13; I wojna (18 X 1912-30 V 1913) - 4 państwa bałkańskie: Bułgaria, Serbia, Grecja i Czarnogóra, zawarłszy przedtem sojusz militarny dzięki Rosji zaatakowały Turcję w celu zaspokojenia swoich wspólnota europejska.

Czym jest Wspólnota Europejska znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: