europejska wspólnota co to jest
Definicja Wspólnota Europejska: Europy ukształtowana w 1967 po połączeniu do chwili obecnej.

Czy przydatne?

Definicja Wspólnota Europejska

Co znaczy WSPÓLNOTA EUROPEJSKA: unia demokr. państw Europy ukształtowana w 1967 po połączeniu do chwili obecnej istniejących wspólnot: Wspólnoty Węgla i Stali, Euroatomu i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Przyjęto jedną nazwę dla tych trzech organizacji po stworzeniu wspólnej struktury adm. Gł. jej organy to: Komisja, Porada Ministrów, Parlament Europejski i Europejski Sąd Sprawiedliwości. Zobacz także integracja europejska, UE
Słownik Wolność I Niezawisłość:
Co znaczy podziemna utworzona 2 IX 1945 w miejsce AK poprzez Delegaturę Sił Zbrojnych w celu prowadzenia działalności wywiadowczej i propagandowej przeciw komunizmowi w Polsce. Ostatecznie rozbita w 1948 wspólnota europejska.
Słownik Wróblewski Walery:
Co znaczy rewol., gen. w stworzeniu styczniowym; należał do lewicy Czerwonych, był naczelnikiem wojennym woj. grodzieńskiego; w I 1864 dowódca korpusu powstańczego na Podlasiu i na Lubelszczyźnie; w latach wspólnota europejska.
Słownik Wojna Austriacko-Pruska:
Co znaczy rywalizacją Austrii i Prus o hegemonię w Niemczech; przyczyną było zajęcie Holsztynu, dotąd administrowanego poprzez Austrię, poprzez wojska prus. Prusy wystąpiły razem z Włochami (chcącymi odebrać wspólnota europejska.

Czym jest Wspólnota Europejska znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: