państw niepodległych co to jest
Definicja Wspólnota Niepodległych Państw: formalny. Grupuje kilkanaście krajów stworzonych po.

Czy przydatne?

Definicja Wspólnota Niepodległych Państw

Co znaczy WSPÓLNOTA NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW: twór czysto formalny. Grupuje kilkanaście krajów stworzonych po rozpadzie ZSRR bez republik nadbałtyckich. Powstała w 1991 z inicjatywy przywódców Rosji, Ukrainy i Białorusi. W praktyce oznaczało to likwidację ZSRR. Do wymienionych krajów wkrótce dołączyły Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgizja, Mołdawia, Tadżykistan, Turkmenia, Uzbekistan, a w dalszym ciągu w 1993 Gruzja. Do 2000 nie powiodło się utworzyć realnej unii tych krajów. Jedynie Rosja i Białoruś utworzyły coś w rodzaju unii z sporym nagłośnieniem propagandowym, ale jak dotąd z miernymi efektami - Związek Białorusi i Rosji (ZBiR)
Słownik Wiklef Jan, Pisany Też: Wiklif John, J. Wyclif, J. Wycliffe, J. Wiclif:
Co znaczy kaznodzieja i prof. (w Oxfordzie), reformator rel., postulował wyrzeczenie się poprzez Kościół jego dóbr na rzecz ubóstwa, zniesienie organizacji kościelnej i przejęcie jej kompetencji poprzez kraj wspólnota niepodległych państw.
Słownik Wapowski Bernard:
Co znaczy historyk, kartograf i astronom pol., w 1526 wydał mapę Europy Wsch. (Sarmacji) - Tabulae Sarmatiae, a w dalszym ciągu pierwszą mapę Polski. Gł. dzieło hist. to Kronika obejmujące dzieje Polski do 1535 wspólnota niepodległych państw.
Słownik Wenus Z Dolni Vestonice:
Co znaczy z masy ceramicznej z epoki paleolitu, egzemplarz znalezisk określanych jako Wenus paleolityczna, a więc figurek przedstawiających kobietę o przesadnie wyeksponowanych kształtach płci żeńskiej wspólnota niepodległych państw.

Czym jest Wspólnota Niepodległych Państw znaczenie w Postać biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: