społecznych ubezpieczeń co to jest
Definicja Zakład Ubezpieczeń Społecznych: zajmująca się ubezpieczeniami społ. w Polsce o.

Czy przydatne?

Definicja ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Co znaczy ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH: organizacja zajmująca się ubezpieczeniami społ. w Polsce o charakterze jednostki budżetowej, nie działającej na rynku w sposób komercyjny. Środki finansowe, którymi dysponuje Zakład Ubezpieczeń Socjalnych wypłacając renty, emerytury, ubezpieczenia wypadkowe i rodzinne i innego rodzaju zabezpieczenia społeczne pochodzą ze składek wszystkich pracowników. Reforma ubezpieczeń społ. dokonana poprzez rząd J. Buzka wprowadziła w okolicy Zakład Ubezpieczeń Socjalnych powszechne fundusze emerytalne, do których przy udziale Zakład Ubezpieczeń Socjalnych obywatele mogą kierować część swoich składek emerytalnych. Fundusze mają za zadanie korzystne inwestowanie tak zgromadzonego kapitału, aby w przyszłości odciążyć Zakład Ubezpieczeń Socjalnych w wypłatach świadczeń emerytalnych. Nie do końca opracowana reforma, jakkolwiek niezbędna, przeprowadzona pośpiesznie w 1999 napotykała jeszcze w 2000 spore trudności. Jedną z gł. przyczyn były poprzednie zaniedbania w procesie komputeryzacji Zakład Ubezpieczeń Socjalnych
Słownik Związek Młodzieży Socjalistycznej:
Co znaczy organizacja powstała po rozwiązaniu ZMP 3 I 1957, realizująca program polit. PZPR zakład ubezpieczeń społecznych co to jest.
Słownik Zjednoczone Prowincje:
Co znaczy formalnie Republika Zjednoczonych Prowincji, nazwa przyjęta w 1581 r. dla wyzwolonej spod panowania hiszp. Holandii zakład ubezpieczeń społecznych definicja.
Słownik Związek Wolnych Polaków:
Co znaczy organizacja niepodl. zał. w 1820 w Warszawie z inicjatywy W. Heltmana i T. Krępowieckiego, działała pośród studentów; nawiązała kontakty z młodzieżą niem. i wł.; wskutek aresztowań przestała istnieć zakład ubezpieczeń społecznych co znaczy.

Czym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: