społecznych ubezpieczeń co to jest
Definicja Zakład Ubezpieczeń Społecznych: zajmująca się ubezpieczeniami społ. w Polsce o.

Czy przydatne?

Definicja Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Co znaczy ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH: organizacja zajmująca się ubezpieczeniami społ. w Polsce o charakterze jednostki budżetowej, nie działającej na rynku w sposób komercyjny. Środki finansowe, którymi dysponuje Zakład Ubezpieczeń Socjalnych wypłacając renty, emerytury, ubezpieczenia wypadkowe i rodzinne i innego rodzaju zabezpieczenia społeczne pochodzą ze składek wszystkich pracowników. Reforma ubezpieczeń społ. dokonana poprzez rząd J. Buzka wprowadziła w okolicy Zakład Ubezpieczeń Socjalnych powszechne fundusze emerytalne, do których przy udziale Zakład Ubezpieczeń Socjalnych obywatele mogą kierować część swoich składek emerytalnych. Fundusze mają za zadanie korzystne inwestowanie tak zgromadzonego kapitału, aby w przyszłości odciążyć Zakład Ubezpieczeń Socjalnych w wypłatach świadczeń emerytalnych. Nie do końca opracowana reforma, jakkolwiek niezbędna, przeprowadzona pośpiesznie w 1999 napotykała jeszcze w 2000 spore trudności. Jedną z gł. przyczyn były poprzednie zaniedbania w procesie komputeryzacji Zakład Ubezpieczeń Socjalnych
Słownik Zygmunt II August:
Co znaczy ks. litew. (od 1530), panował od 1548. Początkowo kontynuował politykę ojca oparcia się na możnowładztwie pol. i litew., po ujawnieniu się słabości tej polityki w Inflantach na sejmie piotrkowskim zakład ubezpieczeń społecznych.
Słownik Zabłocki Janusz:
Co znaczy polityk, żołnierz AK. W PRL działacz świeckich stowarzyszeń katol., między innymi Pax . Założyciel Ośrodka Dokumentacji i Studiów Socjalnych, poseł na sejm PRL 1965-85, w 1976 głosował za zmianą zakład ubezpieczeń społecznych.
Słownik Zwierkowski Walenty:
Co znaczy działacz polit., dziennikarz; 1807 służył w armii Księstwa Warsz.; 1808-09 odbył kampanię hiszp. w pułku lekkokonnym gwardii (szwoleżerowie), na skutek ran wystąpił z wojska; 1825 deputowany do sejmu zakład ubezpieczeń społecznych.

Czym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: