żebrzące zakony co to jest
Definicja zakony żebrzące: się z jałmużny (darowizn pieniężnych i tak dalej), nie mniej jednak.

Czy przydatne?

Definicja Zakony Żebrzące

Co znaczy ZAKONY ŻEBRZĄCE: zakony utrzymujące się z jałmużny (darowizn pieniężnych i tak dalej), nie mniej jednak część z nich odchodziła od zasady bezwzględnego ubóstwa i mogła posiadać dorobek wspólnotowy; pojawiły się w miastach w dobie rozkwitu średniow. zajmując się gł. kaznodziejstwem. Zobacz franciszkanie; dominikanie
Słownik "Zapis" Cenzury:
Co znaczy poufne instrukcje władz partyjnych PZPR dla Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk zakazujące druku publikacji ustalonych osób albo na określony temat zakony żebrzące.
Słownik Zgoda Sandomierska:
Co znaczy uznanie prawowierności swoich wyznań poprzez pol. luteran, kalwinistów i braci czeskich na wspólnym synodzie w Sandomierzu 1570. Było to wydarzenie wówczas nadzwyczajne zakony żebrzące.
Słownik Związek Jedności Narodowej:
Co znaczy organizacja emigracyjna grupująca zwolenników A.J. Czartoryskiego; zał. 21 I 1833 w Paryżu; ZJN zamierzał objąć siecią konspiracji cały państwo podzielony na 9 prowincji; emisariusze starali się w zakony żebrzące.

Czym jest zakony żebrzące znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: