andrzej zamoyski co to jest
Definicja Zamoyski Andrzej: gosp.w Królestwie Pol., jeden z czołowych przedstawicieli pracy.

Czy przydatne?

Definicja Zamoyski Andrzej

Co znaczy ZAMOYSKI ANDRZEJ: działacz polit. i gosp.w Królestwie Pol., jeden z czołowych przedstawicieli pracy organicznej; od 1842 organizował w swej rezydencji w Klemensowie zjazdy ziemian, w 1848 zawiązał Spółkę Żeglugi Parowej, uruchomił produkcję statków i barek; 1850-60 prezes Tow. Kredytowego Ziemskiego; inicjator i prezes Tow. Rolniczego (1857-61); przeciwnik A.Wielopolskiego; bardzo dostępny pośród ziemian, jeden z przywódców Białych, w 1862 musiał opuścić Królestwo Pol
Słownik Ziemie Odzyskane:
Co znaczy po II wojnie świat. wobec byłego terytorium III Rzeszy uzyskanego poprzez Polskę decyzją ogromnych mocarstw w trakcie konferencji poczdamskiej 17 VII-2 VIII 1945, obejmujące ogółem 101 tys. km2 zamoyski andrzej.
Słownik Zakony Żebrzące:
Co znaczy się z jałmużny (darowizn pieniężnych i tak dalej), nie mniej jednak część z nich odchodziła od zasady bezwzględnego ubóstwa i mogła posiadać dorobek wspólnotowy; pojawiły się w miastach w dobie zamoyski andrzej.
Słownik Zachodnia Ukraina:
Co znaczy nazwa stosowana na ustalenie pd.-wsch. (środk.-wsch.) części ziem Rzeczypospolitej zajętej w IX 1939 poprzez Armię Czerwoną, w XI 1939 wcielonej do ZSRR zamoyski andrzej.

Czym jest Zamoyski Andrzej znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: