andrzej zamoyski co to jest
Definicja Zamoyski Andrzej: gosp.w Królestwie Pol., jeden z czołowych przedstawicieli pracy.

Czy przydatne?

Definicja ZAMOYSKI ANDRZEJ

Co znaczy ZAMOYSKI ANDRZEJ: działacz polit. i gosp.w Królestwie Pol., jeden z czołowych przedstawicieli pracy organicznej; od 1842 organizował w swej rezydencji w Klemensowie zjazdy ziemian, w 1848 zawiązał Spółkę Żeglugi Parowej, uruchomił produkcję statków i barek; 1850-60 prezes Tow. Kredytowego Ziemskiego; inicjator i prezes Tow. Rolniczego (1857-61); przeciwnik A.Wielopolskiego; bardzo dostępny pośród ziemian, jeden z przywódców Białych, w 1862 musiał opuścić Królestwo Pol
Słownik Związek Wolnych Polaków:
Co znaczy organizacja niepodl. zał. w 1820 w Warszawie z inicjatywy W. Heltmana i T. Krępowieckiego, działała pośród studentów; nawiązała kontakty z młodzieżą niem. i wł.; wskutek aresztowań przestała istnieć zamoyski andrzej co to jest.
Słownik Zygmunt II August:
Co znaczy ks. litew. (od 1530), panował od 1548. Początkowo kontynuował politykę ojca oparcia się na możnowładztwie pol. i litew., po ujawnieniu się słabości tej polityki w Inflantach na sejmie piotrkowskim zamoyski andrzej definicja.
Słownik Zatoka Świń:
Co znaczy miejsce wspieranego poprzez USA nieudanego desantu oddziałów emigrantów kubańskich 17 IV 1961 celem obalenia rządów F. Castro na Kubie zamoyski andrzej co znaczy.

Czym jest Zamoyski Andrzej znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: