andrzej zamoyski co to jest
Definicja Zamoyski Andrzej: gosp.w Królestwie Pol., jeden z czołowych przedstawicieli pracy.

Czy przydatne?

Definicja ZAMOYSKI ANDRZEJ

Co znaczy ZAMOYSKI ANDRZEJ: działacz polit. i gosp.w Królestwie Pol., jeden z czołowych przedstawicieli pracy organicznej; od 1842 organizował w swej rezydencji w Klemensowie zjazdy ziemian, w 1848 zawiązał Spółkę Żeglugi Parowej, uruchomił produkcję statków i barek; 1850-60 prezes Tow. Kredytowego Ziemskiego; inicjator i prezes Tow. Rolniczego (1857-61); przeciwnik A.Wielopolskiego; bardzo dostępny pośród ziemian, jeden z przywódców Białych, w 1862 musiał opuścić Królestwo Pol
Co znaczy Związek Plebejuszy:
Porównanie organizacja spiskowa w Wielkopolsce, zał. poprzez W. Stefańskiego prawdopodobnie już nareszcie 1841; dążyła do wywołania stworzenia nar. połączonego z rewolucją społ.; na ukształtowanie programu zamoyski andrzej co znaczy.
Krzyżówka Żółkiewski Stanisław:
Dlaczego od 1617), hetman polny kor. (od 1588) i hetman w. kor. (1613), znakomity polityk pol. przełomu XVI i XVII w. Świetny dowódca jazdy. W momencie ogromnej smuty opowiadał się za unią z Moskwą i zamoyski andrzej krzyżówka.
Co to jest Związek Północnoniemiecki:
Jak lepiej utworzone z inicjatywy Prus (18 VIII 1867) po wojnie austr.-prus. i rozwiązaniu Związku Niemieckiego. W skład Z.P. wchodziły wszystkie 22 państwa niem. położone na pn. od Menu; był on istotnym zamoyski andrzej co to jest.
Słownik Zoroastryzm:
Kiedy edukacja Zaratustry, oficjalna religia w Persji za dyn. Sassanidów ( Zaratustra, Persja zamoyski andrzej słownik.
Czym jest Ziemie Odzyskane:
Od czego zależy po II wojnie świat. wobec byłego terytorium III Rzeszy uzyskanego poprzez Polskę decyzją ogromnych mocarstw w trakcie konferencji poczdamskiej 17 VII-2 VIII 1945, obejmujące ogółem 101 tys. km2 zamoyski andrzej czym jest.

Czym jest Zamoyski Andrzej znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: