władysław zamoyski co to jest
Definicja Zamoyski Władysław: w armii Królestwa Pol.; 1828 adiutant w. ks. Konstantego; uczestnik.

Czy przydatne?

Definicja Zamoyski Władysław

Co znaczy ZAMOYSKI WŁADYSŁAW: gen., polityk, 1822 w armii Królestwa Pol.; 1828 adiutant w. ks. Konstantego; uczestnik stworzenia listopadowego, na emigracji jeden z gł. działaczy Hotelu Lambert, uczestniczył w misjach dyplomatycznych do Anglii, Rzymu, na Bliskim Wschodzie i na Bałkanach; 1848 organizował sztab nacz. wodza w armii sardyńskiej; 1854-56 dow. dywizji pol. na żołdzie z angielskiego: przy armii tur.; 1863 zabiegał o poparcie Anglii dla kwestie pol
Słownik Związek Pruski:
Co znaczy miast prus. zał. w 1440 w celu przeciwdziałania nadużyciom Krzyżaków i zapewnienia stanom prus. udziału w rządach. Jego członkowie z Janem Bażyńskim na czele dążyli do zjednoczenia Pomorza Wsch. z zamoyski władysław.
Słownik Związek Celny:
Co znaczy a utworzona poprzez Prusy unia celna, gdzie do 1854 znalazły się wszystkie państwa niem. niezależnie od Austrii. Dało to przemysłowi niem. ogromny rynek zbytu. Z.C. uważane jest za istotny krok na zamoyski władysław.
Słownik Zagłębie Ruhry:
Co znaczy przemysłu węglowego i ciężkiego Rzeszy położony w pn.-zach. Niemczech głośny zwł. z podjętej 11 I 1923 poprzez wojska franc. i belgijskie okupacji. Celem jej było wymuszenie spłaty poprzez Niemcy zamoyski władysław.

Czym jest Zamoyski Władysław znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: