władysław zamoyski co to jest
Definicja Zamoyski Władysław: w armii Królestwa Pol.; 1828 adiutant w. ks. Konstantego; uczestnik.

Czy przydatne?

Definicja ZAMOYSKI WŁADYSŁAW

Co znaczy ZAMOYSKI WŁADYSŁAW: gen., polityk, 1822 w armii Królestwa Pol.; 1828 adiutant w. ks. Konstantego; uczestnik stworzenia listopadowego, na emigracji jeden z gł. działaczy Hotelu Lambert, uczestniczył w misjach dyplomatycznych do Anglii, Rzymu, na Bliskim Wschodzie i na Bałkanach; 1848 organizował sztab nacz. wodza w armii sardyńskiej; 1854-56 dow. dywizji pol. na żołdzie z angielskiego: przy armii tur.; 1863 zabiegał o poparcie Anglii dla kwestie pol
Słownik Zakony Żebrzące:
Co znaczy się z jałmużny (darowizn pieniężnych i tak dalej), nie mniej jednak część z nich odchodziła od zasady bezwzględnego ubóstwa i mogła posiadać dorobek wspólnotowy; pojawiły się w miastach w dobie zamoyski władysław co to jest.
Słownik Zjednoczenie Emigracji Polskiej:
Co znaczy polit. zał. w 1837 we Francji, kierowana poprzez J. Lelewela; stawiała sobie za cel odzyskanie niepodległości Polski w granicach przedrozbiorowych; dążyła do połączenia demokr. ugrupowań Ogromnej zamoyski władysław definicja.
Słownik Zachodnia Ukraina:
Co znaczy nazwa stosowana na ustalenie pd.-wsch. (środk.-wsch.) części ziem Rzeczypospolitej zajętej w IX 1939 poprzez Armię Czerwoną, w XI 1939 wcielonej do ZSRR zamoyski władysław co znaczy.

Czym jest Zamoyski Władysław znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: