zaolzie co to jest
Definicja Zaolzie: części Śląska Cieszyńskiego zajętej w I 1919 poprzez wojska czes. i wcielonej do.

Czy przydatne?

Definicja Zaolzie

Co znaczy ZAOLZIE: kolokwialna nazwa części Śląska Cieszyńskiego zajętej w I 1919 poprzez wojska czes. i wcielonej do Czechosłowacji. Zamieszkiwało je około 100 tys. Polaków. Po układzie monachijskim 30 IX 1938 rząd pol. zażądał od Czechosłowacji oddania Zaolzia. W skutku ustępstwa czes. 2 X 1938 wojska pol. zajęły sporny teren o pow. około 800 km2 z 220 tys. mieszkańców
Słownik "Zapis" Cenzury:
Co znaczy poufne instrukcje władz partyjnych PZPR dla Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk zakazujące druku publikacji ustalonych osób albo na określony temat zaolzie.
Słownik Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
Co znaczy zajmująca się ubezpieczeniami społ. w Polsce o charakterze jednostki budżetowej, nie działającej na rynku w sposób komercyjny. Środki finansowe, którymi dysponuje Zakład Ubezpieczeń Socjalnych zaolzie.
Słownik Żdanow Andriej:
Co znaczy znany ideolog komunist., współtwórca Kominformu w 1947. Zapoczątkował akcję na rzecz uniformizacji życia umysłowego w ZSRR, gdzie represjonowano znanych filozofów, malarzy, kompozytorów zaolzie.

Czym jest Zaolzie znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: