zbigniew co to jest
Definicja Zbigniew: Piastów, syn Władysław Hermana, brat Bolesława Krzywoustego. Za życia ojca po.

Czy przydatne?

Definicja Zbigniew

Co znaczy ZBIGNIEW: książę polski z dyn. Piastów, syn Władysław Hermana, brat Bolesława Krzywoustego. Za życia ojca po wygnaniu Sieciecha objął swoją dzielnicę (1098); od 1102 współrządził wspólnie z Bolesławem Krzywoustym (najprawdopodobniej jako książę zwierzchni), dzierżąc Mazowsze i Wielkopolskę. W 1106-07 usunięty poprzez brata z własnych dzielnic schronił się u cesarza niem. Henryka V, inspirując jego najazd na Polskę w 1109. W 1110 wrócił do Polski za zgodą brata, który go uwięził i oślepił. Wkrótce zmarł
Słownik Zagórski Włodzimierz:
Co znaczy gen., 1914-17 szef sztabu Komendy Legionów i Pol. Korpusu Posiłkowego, nielubiany poprzez J. Piłsudskiego 1927 zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach, o co obwiniano obóz sanacji zbigniew.
Słownik Związek Walki Zbrojnej:
Co znaczy organizacja wojsk. powołana na ziemiach pol. z polecenia Nacz. Wodza 13 XI 1939 (w miejsce Służby Zwycięstwu Polsce). Cel dalekosiężny: przygotowanie stworzenia antyniem., cele bliskoplanowe: sabotaż zbigniew.
Słownik Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej:
Co znaczy harcerska zał. w 1989 poprzez niezależnych działaczy harcerskich niezadowolonych z ideowej kurateli partii komunist. nad ZHP. Odwołuje się do zasad etyki chrześc., tradycji nar. i dorobku ideowego zbigniew.

Czym jest Zbigniew znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: