lucjan żeligowski co to jest
Definicja Żeligowski Lucjan: ros., od 1919 w wojsku pol., artysta dywizji litew.-białoruskiej, w.

Czy przydatne?

Definicja ŻELIGOWSKI LUCJAN

Co znaczy ŻELIGOWSKI LUCJAN: pol. gen., oficer ros., od 1919 w wojsku pol., artysta dywizji litew.-białoruskiej, w porozumieniu z Piłsudskim 9 X 1920 zajął Wilno wspólnie z sąsiednimi terenami, tworząc tak zwany Litwę Środk. 1925-26 jako min. spraw wojsk. pomógł przygotować przewrót majowy. Od 1939 na emigracji
Co znaczy Związek Bojowników O Wolność I Demokrację:
Porównanie kombatantów założona w 1949 zrzeszająca byłych żołnierzy, osoby prześladowane poprzez okupantów, lecz i członków hiszp. Brygad Międzynar. albo tak zwany utrwalaczy władzy ludowej . Do 1989 jako żeligowski lucjan co znaczy.
Krzyżówka Zinowjew Grigorij J.:
Dlaczego bolszewicki, 1919 przewodn. Kom. Wykonawczego Międzynarodówki Komunist., od 1921 czł. Biura Polit. KC partii komunist. Po Zgonu Lenina w opozycji do Stalina, 1926 usunięty ze stanowisk, 1936 skazany żeligowski lucjan krzyżówka.
Co to jest Złota Bulla:
Jak lepiej w średniow. bulla wydawana poprzez władców krajów mająca specjalne znaczenie, wyposażona w złotą pieczęć żeligowski lucjan co to jest.
Słownik Zygmunt Luksemburski:
Kiedy brandenburski, władca Węgier od 1387, władca niem. od 1410, władca czes. od 1436, cesarz od 1433, z dyn. Luksemburgów, syn Karola IV Luksemburskiego. Poniósł klęskę w walce z Turkami (1396). Odegrał żeligowski lucjan słownik.
Czym jest Zamoyski Andrzej:
Od czego zależy inowrocławski (od 1757), kanclerz w. kor. (1764-67), jeden z głównych reformatorów pol. pierwszego okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Autor odrzuconego poprzez sejm projektu kodeksu żeligowski lucjan czym jest.

Czym jest Żeligowski Lucjan znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: