lucjan żeligowski co to jest
Definicja Żeligowski Lucjan: ros., od 1919 w wojsku pol., artysta dywizji litew.-białoruskiej, w.

Czy przydatne?

Definicja Żeligowski Lucjan

Co znaczy ŻELIGOWSKI LUCJAN: pol. gen., oficer ros., od 1919 w wojsku pol., artysta dywizji litew.-białoruskiej, w porozumieniu z Piłsudskim 9 X 1920 zajął Wilno wspólnie z sąsiednimi terenami, tworząc tak zwany Litwę Środk. 1925-26 jako min. spraw wojsk. pomógł przygotować przewrót majowy. Od 1939 na emigracji
Słownik Zamoyski Andrzej:
Co znaczy gosp.w Królestwie Pol., jeden z czołowych przedstawicieli pracy organicznej; od 1842 organizował w swej rezydencji w Klemensowie zjazdy ziemian, w 1848 zawiązał Spółkę Żeglugi Parowej, uruchomił żeligowski lucjan.
Słownik "Zapis" Cenzury:
Co znaczy poufne instrukcje władz partyjnych PZPR dla Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk zakazujące druku publikacji ustalonych osób albo na określony temat żeligowski lucjan.
Słownik Zgromadzenie Narodowe:
Co znaczy Francji, utworzony 17 VI 1789 po połączeniu się reprezentantów trzech stanów - Stanów Generalnych; przeprowadził sporo reform: zniósł przywileje stanowe, wymienił mechanizm podatkowy, przeprowadził żeligowski lucjan.

Czym jest Żeligowski Lucjan znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: