ludowe zgromadzenie co to jest
Definicja zgromadzenie ludowe: fundamentalnych organów władzy państwowej, w zakres jego kompetencji.

Czy przydatne?

Definicja ZGROMADZENIE LUDOWE

Co znaczy ZGROMADZENIE LUDOWE: w staroż. jeden z fundamentalnych organów władzy państwowej, w zakres jego kompetencji wchodził wybór urzędników i ustawodawstwo; z.l. przyjmowało rozmaite formy; w staroż. Atenach, odmiennie eklezja, istniało już w VII w. przed naszą erą Uczestniczyli w nim wszyscy obywatele, którzy ukończyli 20 lat. Decydowało o wszystkich istotnych kwestiach państwowych, mogło odwoływać urzędników, dokonywało sądów w kwestiach przestępstw przeciwko państwu, mogło skazywać na wygnanie osoby zagrażające demokracji ateńskiej ( ostracyzm)
Słownik Zakony Żebrzące:
Co znaczy się z jałmużny (darowizn pieniężnych i tak dalej), nie mniej jednak część z nich odchodziła od zasady bezwzględnego ubóstwa i mogła posiadać dorobek wspólnotowy; pojawiły się w miastach w dobie zgromadzenie ludowe co to jest.
Słownik Zawadzki Aleksander:
Co znaczy komunist. Od 1923 w KPP, a w dalszym ciągu w PPR i PZPR. W trakcie wojny oficer polit. w Armii Polskiej w ZSRR. W latach PRL między innymi wicepremier 1950-52 i przewodn. Porady Państwa 1952-64 zgromadzenie ludowe definicja.
Słownik Złota Bulla Karola IV:
Co znaczy dokument wystawiony poprzez cesarza Karola IV Luksemburskiego w 1356, gdzie ustalono reguły wyboru króla Niemiec. Wyznaczono 7 osób uprawnionych do dokonania wyboru (elektorów zgromadzenie ludowe co znaczy.

Czym jest zgromadzenie ludowe znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: