narodowe zgromadzenie co to jest
Definicja Zgromadzenie Narodowe: Francji, utworzony 17 VI 1789 po połączeniu się reprezentantów.

Czy przydatne?

Definicja ZGROMADZENIE NARODOWE

Co znaczy ZGROMADZENIE NARODOWE: 1. parlament we Francji, utworzony 17 VI 1789 po połączeniu się reprezentantów trzech stanów - Stanów Generalnych; przeprowadził sporo reform: zniósł przywileje stanowe, wymienił mechanizm podatkowy, przeprowadził konfiskatę ziem należących do Kościoła, uchwalił Deklarację praw człowieka i obywatela i uchwalił konstytucję w 1791; 2. parlament francuski w latach 1871-75; 3. w Niemczech parlament zebrany w 1848 we Frankfurcie nad Menem w celu uchwalenia konstytucji dla zjednoczonych Niemiec; 4. w Polsce po 1989 razem obradujący sejm i senat, na przykład w celu uchwalenia konstytucji bądź - jak w 1989 - w celu wyboru prezydenta
Słownik Związek Harcerstwa Polskiego:
Co znaczy młodzieżowa wzorowana na bryt. skautingu. Początki jej tworzono w Galicji od 1909, nie mniej jednak czołową rolę odegrał A. Małkowski. W 1916 powstał międzyzaborowy ZHP. W latach międzywojennych zgromadzenie narodowe co to jest.
Słownik Zbieractwo:
Co znaczy początkach rozwoju społeczności ludzkich, polegająca na zbieraniu płodów roślin rosnących dziko; dziś obecna u ludów na niskim szczeblu cywilizacji. Z. współistniało normalnie z łowiectwem, poprzez zgromadzenie narodowe definicja.
Słownik Związek Spółek Zarobkowych I Gospodarczych:
Co znaczy spółdzielcza, zał. 1871 w Poznaniu; do 1891 pod patronatem ks. A. Smarzewskiego; do 1910 ks. P. Wawrzyniaka; zrzeszał pol. spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, roln.-handlowe, parcelacyjne, banki zgromadzenie narodowe co znaczy.

Czym jest Zgromadzenie Narodowe znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: