narodowe zgromadzenie co to jest
Definicja Zgromadzenie Narodowe: Francji, utworzony 17 VI 1789 po połączeniu się reprezentantów.

Czy przydatne?

Definicja Zgromadzenie Narodowe

Co znaczy ZGROMADZENIE NARODOWE: 1. parlament we Francji, utworzony 17 VI 1789 po połączeniu się reprezentantów trzech stanów - Stanów Generalnych; przeprowadził sporo reform: zniósł przywileje stanowe, wymienił mechanizm podatkowy, przeprowadził konfiskatę ziem należących do Kościoła, uchwalił Deklarację praw człowieka i obywatela i uchwalił konstytucję w 1791; 2. parlament francuski w latach 1871-75; 3. w Niemczech parlament zebrany w 1848 we Frankfurcie nad Menem w celu uchwalenia konstytucji dla zjednoczonych Niemiec; 4. w Polsce po 1989 razem obradujący sejm i senat, na przykład w celu uchwalenia konstytucji bądź - jak w 1989 - w celu wyboru prezydenta
Słownik Związek Plebejuszy:
Co znaczy organizacja spiskowa w Wielkopolsce, zał. poprzez W. Stefańskiego prawdopodobnie już nareszcie 1841; dążyła do wywołania stworzenia nar. połączonego z rewolucją społ.; na ukształtowanie programu zgromadzenie narodowe.
Słownik Zikkurat:
Co znaczy w staroż. Mezopotamii monumentalna budowla w formie zwężającego się schodkowo ostrosłupa o czworobocznej podstawie; na szczycie z. umieszczano niewielkie sanktuarium zgromadzenie narodowe.
Słownik Zagłębie Ruhry:
Co znaczy przemysłu węglowego i ciężkiego Rzeszy położony w pn.-zach. Niemczech głośny zwł. z podjętej 11 I 1923 poprzez wojska franc. i belgijskie okupacji. Celem jej było wymuszenie spłaty poprzez Niemcy zgromadzenie narodowe.

Czym jest Zgromadzenie Narodowe znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: