wojna zimna co to jest
Definicja zimna wojna: rywalizacji polit. i militarnej pomiędzy blokiem krajów komunist.

Czy przydatne?

Definicja ZIMNA WOJNA

Co znaczy ZIMNA WOJNA: stan napięcia i rywalizacji polit. i militarnej pomiędzy blokiem krajów komunist. zdominowanych poprzez ZSRR a krajami Zachodu. Wojna polit., propagandowa i gosp., lecz bez użycia broni toczona praktycznie na prawie wszystkich kontynentach. Cechował ją: wyścig zbrojeń, konfrontacja ideologiczna, walka o wpływy na terenach peryferyjnych i instrumentalne traktowanie zamiany handlowej i kulturalnej. Powodem była polityka radz. zmierzająca do maksymalnego rozszerzenia swoich wpływów, prowadząca do podporządkowania Europy wsch. i grożąca także innym częściom kontynentu. Za jej start przyjmuje się przemówienie W. Churchilla w Fulton 5 III 1946. Wzmogły z.w. zwł. wojna domowa w Grecji, blokada Berlina (1948), wojna domowa w Chinach, utworzenie dwu krajów niem. (1949), wojna koreańska (1950-53). Na przełomie lat 60.-70. została złagodzona dzięki tak zwany odprężeniu. Niekiedy mówiono nawet o końcu z.w. Później jednak wzmogła się rywalizacja w Azji ( wojna wietnamska, wojna afgańska), Ameryce Łacińskiej (kwestia Kuby), Afryce (Angola, Etiopia). Od 1980 mówiono o nowej z.w. Dlatego dziś za prawdziwy koniec z.w. uważane jest dopiero rozpad bloku wsch., a zwł. ZSRR w 1991
Co znaczy Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej:
Porównanie organizacja powstała w 1973 po połączeniu różnorodnych organizacji młodzieżowych istniejących w PRL, działająca wówczas w ścisłym związku z PZPR. Od 1991 w ramach SLD zimna wojna co znaczy.
Krzyżówka Związek Walki Zbrojnej:
Dlaczego organizacja wojsk. powołana na ziemiach pol. z polecenia Nacz. Wodza 13 XI 1939 (w miejsce Służby Zwycięstwu Polsce). Cel dalekosiężny: przygotowanie stworzenia antyniem., cele bliskoplanowe: sabotaż zimna wojna krzyżówka.
Co to jest Zamoyski Andrzej:
Jak lepiej inowrocławski (od 1757), kanclerz w. kor. (1764-67), jeden z głównych reformatorów pol. pierwszego okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Autor odrzuconego poprzez sejm projektu kodeksu zimna wojna co to jest.
Słownik Zbór:
Kiedy świątynia protestancka zimna wojna słownik.
Czym jest Zbigniew:
Od czego zależy Piastów, syn Władysław Hermana, brat Bolesława Krzywoustego. Za życia ojca po wygnaniu Sieciecha objął swoją dzielnicę (1098); od 1102 współrządził wspólnie z Bolesławem Krzywoustym zimna wojna czym jest.

Czym jest zimna wojna znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: