wojna zimna co to jest
Definicja zimna wojna: rywalizacji polit. i militarnej pomiędzy blokiem krajów komunist.

Czy przydatne?

Definicja ZIMNA WOJNA

Co znaczy ZIMNA WOJNA: stan napięcia i rywalizacji polit. i militarnej pomiędzy blokiem krajów komunist. zdominowanych poprzez ZSRR a krajami Zachodu. Wojna polit., propagandowa i gosp., lecz bez użycia broni toczona praktycznie na prawie wszystkich kontynentach. Cechował ją: wyścig zbrojeń, konfrontacja ideologiczna, walka o wpływy na terenach peryferyjnych i instrumentalne traktowanie zamiany handlowej i kulturalnej. Powodem była polityka radz. zmierzająca do maksymalnego rozszerzenia swoich wpływów, prowadząca do podporządkowania Europy wsch. i grożąca także innym częściom kontynentu. Za jej start przyjmuje się przemówienie W. Churchilla w Fulton 5 III 1946. Wzmogły z.w. zwł. wojna domowa w Grecji, blokada Berlina (1948), wojna domowa w Chinach, utworzenie dwu krajów niem. (1949), wojna koreańska (1950-53). Na przełomie lat 60.-70. została złagodzona dzięki tak zwany odprężeniu. Niekiedy mówiono nawet o końcu z.w. Później jednak wzmogła się rywalizacja w Azji ( wojna wietnamska, wojna afgańska), Ameryce Łacińskiej (kwestia Kuby), Afryce (Angola, Etiopia). Od 1980 mówiono o nowej z.w. Dlatego dziś za prawdziwy koniec z.w. uważane jest dopiero rozpad bloku wsch., a zwł. ZSRR w 1991
Słownik Zagłębie Ruhry:
Co znaczy przemysłu węglowego i ciężkiego Rzeszy położony w pn.-zach. Niemczech głośny zwł. z podjętej 11 I 1923 poprzez wojska franc. i belgijskie okupacji. Celem jej było wymuszenie spłaty poprzez Niemcy zimna wojna co to jest.
Słownik Złota Bulla:
Co znaczy w średniow. bulla wydawana poprzez władców krajów mająca specjalne znaczenie, wyposażona w złotą pieczęć zimna wojna definicja.
Słownik Zeppelin Ferdinand Von:
Co znaczy sterowców (balonów kierowanych). W 1900 r. opracował pierwszy, a później 100 następnych statków latających nazwanych od imienia konstruktora zeppelinami. Były one stosowane zarówno do transportu zimna wojna co znaczy.

Czym jest zimna wojna znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: