grigorij zinowjew co to jest
Definicja Zinowjew Grigorij J.: bolszewicki, 1919 przewodn. Kom. Wykonawczego Międzynarodówki.

Czy przydatne?

Definicja Zinowjew Grigorij J.

Co znaczy ZINOWJEW GRIGORIJ J.: działacz bolszewicki, 1919 przewodn. Kom. Wykonawczego Międzynarodówki Komunist., od 1921 czł. Biura Polit. KC partii komunist. Po Zgonu Lenina w opozycji do Stalina, 1926 usunięty ze stanowisk, 1936 skazany na Zgon
Słownik Zet:
Co znaczy organizacja zał. w 1887 poprzez Z. Balickiego, pozostająca pod wpływami Ligi Polskiej, później Ligi Narodowej. Działała na wszystkich ziemiach polskich przygotowując patriotyczne kadry dla przyszłego zinowjew grigorij j..
Słownik Zygmunt II August:
Co znaczy ks. litew. (od 1530), panował od 1548. Początkowo kontynuował politykę ojca oparcia się na możnowładztwie pol. i litew., po ujawnieniu się słabości tej polityki w Inflantach na sejmie piotrkowskim zinowjew grigorij j..
Słownik Żebro:
Co znaczy w architekturze, zwł. gotyckiej, łuk wspierający sklepienie zinowjew grigorij j..

Czym jest Zinowjew Grigorij J znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: