gnieźnieński zjazd co to jest
Definicja zjazd gnieźnieński: w Gnieźnie Bolesław Chrobry i pielgrzymujący do grobu św. Wojciecha.

Czy przydatne?

Definicja Zjazd Gnieźnieński

Co znaczy ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI: w 1000 spotkali się w Gnieźnie Bolesław Chrobry i pielgrzymujący do grobu św. Wojciecha cesarz Otton III. Z udziałem legatów papieża Sylwestra II ustanowiono pol. organizację kościelną w oparciu o powołane do istnienia arcybiskupstwo gnieźnieńskie z bratem św. Wojciecha Radzimem Gaudentym na czele. Podlegały mu trzy biskupstwa: we Wrocławiu (z bp. Janem), w Krakowie (z bp. Popponem) i Kołobrzegu (z bp. Reinbernem). Ponadto Otton III wręczył Chrobremu diadem i jako atrybut władzy włócznię św. Maurycego, co odczytuje się jako wstępną zgodę na koronację
Słownik Związek Komunistów:
Co znaczy niem. socjalist. organizacja robotn. powstała w 1847 po reorganizacji Związku Sprawiedliwych z inicjatywy K. Marksa i F. Engelsa; programem był Manifest komunistyczny; rozwiązana w 1852 zjazd gnieźnieński.
Słownik Zinowjew Grigorij J.:
Co znaczy bolszewicki, 1919 przewodn. Kom. Wykonawczego Międzynarodówki Komunist., od 1921 czł. Biura Polit. KC partii komunist. Po Zgonu Lenina w opozycji do Stalina, 1926 usunięty ze stanowisk, 1936 skazany zjazd gnieźnieński.
Słownik Żeligowski Lucjan:
Co znaczy ros., od 1919 w wojsku pol., artysta dywizji litew.-białoruskiej, w porozumieniu z Piłsudskim 9 X 1920 zajął Wilno wspólnie z sąsiednimi terenami, tworząc tak zwany Litwę Środk. 1925-26 jako min zjazd gnieźnieński.

Czym jest zjazd gnieźnieński znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: