narodowe chrześcijańsko co to jest
Definicja Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe: polit. o orientacji nar. i chadeckiej zał. w 1989.

Czy przydatne?

Definicja ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKO-NARODOWE

Co znaczy ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKO-NARODOWE: prawicowa partia polit. o orientacji nar. i chadeckiej zał. w 1989, współrządząca w latach 1991-93 pod kierownictwem Wiesława Chrzanowskiego; osłabiona po wyborach w 1993, gdzie poniosła klęskę, w 1997 weszła do Akcji Wyborczej "Solidarność"
Słownik Ziemstwa:
Co znaczy w Rosji nazwa obwodów, którym car Aleksander II nadał w 1864 samorząd. Nazwa obejmowała tak teren jak organy samorządu. Kompetencje ich pomniejszył Aleksander III. Z. zniesiono w Rosji bolszewickiej zjednoczenie chrześcijańsko-narodowe co to jest.
Słownik Złota Orda:
Co znaczy założone w XIII w. poprzez Batu-chana, objęło stepy nad M. Czarnym, Krym, dolne Powołże, Kaukaz, środk. Azję, zach. Syberię. Stolicą był Saraj na Powołżu. Z.O. organizowała najazdy na państwa zjednoczenie chrześcijańsko-narodowe definicja.
Słownik Zjednoczone Stronnictwo Ludowe:
Co znaczy działające w latach PRL, sojusznicze wobec PZPR. Powstało 27-29 XI 1949 drogą przymusowego zjednoczenia lewicowego Stronnictwa Ludowego z opozycyjnym poprzednio Polskim Stronnictwem Ludowym. Stało zjednoczenie chrześcijańsko-narodowe co znaczy.

Czym jest Zjednoczenie Chrześcijańsko znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: