polskiej emigracji co to jest
Definicja Zjednoczenie Emigracji Polskiej: polit. zał. w 1837 we Francji, kierowana poprzez J.

Czy przydatne?

Definicja Zjednoczenie Emigracji Polskiej

Co znaczy ZJEDNOCZENIE EMIGRACJI POLSKIEJ: 1. organizacja polit. zał. w 1837 we Francji, kierowana poprzez J. Lelewela; stawiała sobie za cel odzyskanie niepodległości Polski w granicach przedrozbiorowych; dążyła do połączenia demokr. ugrupowań Ogromnej Emigracji; w 1846 przewarzająca część członków wstąpiła do TDP; 2. organizacja polit. emigrantów po stworzeniu styczniowym zał. VII 1866 (istniała do 1871), liczyła około 1500 czł.; dominowali radykalni demokraci (dawni Czerwoni); gł. działacze: J. Dąbrowski, W. Wróblewski, K. Żuliński, organ prasowy "Niepodległość"
Słownik Związek Celny:
Co znaczy a utworzona poprzez Prusy unia celna, gdzie do 1854 znalazły się wszystkie państwa niem. niezależnie od Austrii. Dało to przemysłowi niem. ogromny rynek zbytu. Z.C. uważane jest za istotny krok na zjednoczenie emigracji polskiej.
Słownik Zygmunt II August:
Co znaczy ks. litew. (od 1530), panował od 1548. Początkowo kontynuował politykę ojca oparcia się na możnowładztwie pol. i litew., po ujawnieniu się słabości tej polityki w Inflantach na sejmie piotrkowskim zjednoczenie emigracji polskiej.
Słownik Żydzi:
Co znaczy jednego z plemion izrael. (Judy), po niewoli babilońskiej nazwa rozszerzona na wspólnotę rel.-etniczną wyznawców judaizmu, traktowaną również w kategoriach narodu. Już w staroż. charakterystyczne dla zjednoczenie emigracji polskiej.

Czym jest Zjednoczenie Emigracji znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: