niemiec zjednoczenie co to jest
Definicja zjednoczenie Niemiec: Prusy połączenie krajów niem. w Rzeszę z cesarzem Wilhelmem I na.

Czy przydatne?

Definicja Zjednoczenie Niemiec

Co znaczy ZJEDNOCZENIE NIEMIEC: 1. dokonane poprzez Prusy połączenie krajów niem. w Rzeszę z cesarzem Wilhelmem I na czele, ogłoszone po zwycięskiej wojnie z Francją w Wersalu 18 I 1871; 2. mechanizm przezwyciężania podziału tego państwie po II wojnie świat. rozpoczęty pierestrojką w ZSRR, masowymi ucieczkami Niemców z NRD na Zachód i zburzeniem muru berlińskiego (1989), a skończony 3 X 1990 formalnym włączeniem landów składających się na NRD do Republiki Federalnej Niemiec
Słownik Związek Celny:
Co znaczy a utworzona poprzez Prusy unia celna, gdzie do 1854 znalazły się wszystkie państwa niem. niezależnie od Austrii. Dało to przemysłowi niem. ogromny rynek zbytu. Z.C. uważane jest za istotny krok na zjednoczenie niemiec.
Słownik Ziemla I Wola:
Co znaczy organizacja rewol. powstała w latach 1861-62; dążyła do wywołania rewolucji chłopskiej; przywódcą duchowym był N.G. Czernyszewski; 2. ros. sekretna organizacja rewol. powstała w Petersburgu z zjednoczenie niemiec.
Słownik Zygmunt III Waza:
Co znaczy 1587; władca Szwecji od 1592; syn króla Szwecji Jana III Wazy i siostry ostatniego Jagiellona na tronie pol. Zygmunta Augusta. Wychowany w duchu katol. po startowym uznaniu poprzez szlachtę spotkał zjednoczenie niemiec.

Czym jest zjednoczenie Niemiec znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: