niemiec zjednoczenie co to jest
Definicja zjednoczenie Niemiec: Prusy połączenie krajów niem. w Rzeszę z cesarzem Wilhelmem I na.

Czy przydatne?

Definicja ZJEDNOCZENIE NIEMIEC

Co znaczy ZJEDNOCZENIE NIEMIEC: 1. dokonane poprzez Prusy połączenie krajów niem. w Rzeszę z cesarzem Wilhelmem I na czele, ogłoszone po zwycięskiej wojnie z Francją w Wersalu 18 I 1871; 2. mechanizm przezwyciężania podziału tego państwie po II wojnie świat. rozpoczęty pierestrojką w ZSRR, masowymi ucieczkami Niemców z NRD na Zachód i zburzeniem muru berlińskiego (1989), a skończony 3 X 1990 formalnym włączeniem landów składających się na NRD do Republiki Federalnej Niemiec
Słownik Zagłębie Ruhry:
Co znaczy przemysłu węglowego i ciężkiego Rzeszy położony w pn.-zach. Niemczech głośny zwł. z podjętej 11 I 1923 poprzez wojska franc. i belgijskie okupacji. Celem jej było wymuszenie spłaty poprzez Niemcy zjednoczenie niemiec co to jest.
Słownik Żegota:
Co znaczy kryptonim wydziału Delegatury Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Państwo zajmującego się w okresie okupacji pomocą Żydom, później Porady Pomocy Żydom zjednoczenie niemiec definicja.
Słownik Zjednoczenie Patriotyczne "Grunwald":
Co znaczy skrajne ugrupowanie popierające władze PRL apelujące o rządy silnej ręki , zał. w 1981 w obliczu rzekomej kontrrewolucji grożącej ze strony NSZZ Solidarność zjednoczenie niemiec co znaczy.

Czym jest zjednoczenie Niemiec znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: