ludowe stronnictwo co to jest
Definicja Zjednoczone Stronnictwo Ludowe: działające w latach PRL, sojusznicze wobec PZPR. Powstało.

Czy przydatne?

Definicja Zjednoczone Stronnictwo Ludowe

Co znaczy ZJEDNOCZONE STRONNICTWO LUDOWE: ugrupowanie polit. działające w latach PRL, sojusznicze wobec PZPR. Powstało 27-29 XI 1949 drogą przymusowego zjednoczenia lewicowego Stronnictwa Ludowego z opozycyjnym poprzednio Polskim Stronnictwem Ludowym. Stało się przekaźnikiem działania PZPR na wsi, aczkolwiek starało się także bronić interesów chłopskich. Przedstawiciele ZSL pełnili regularnie wysokie funkcje państwowe w PRL (na przykład marszałka sejmu). ZSL zmieniło opcję polit. po przełomowych wyborach z 4 VI 1989, w nawiązaniu współpracę z "Solidarnością". W 1990 przekształciło się w Polskie Stronnictwo Ludowe "Odrodzenie", później jednak używało już tylko nazwy Polskie Stronnictwo Ludowe. W latach 1991-1997 liderem tej partii był dwukrotny premier RP W. Pawlak. Od 1997 prezesem ZSL jest J. Kalinowski
Słownik Zimna Wojna:
Co znaczy rywalizacji polit. i militarnej pomiędzy blokiem krajów komunist. zdominowanych poprzez ZSRR a krajami Zachodu. Wojna polit., propagandowa i gosp., lecz bez użycia broni toczona praktycznie na prawie zjednoczone stronnictwo ludowe.
Słownik Zrzeszenie Studentów Polskich:
Co znaczy działająca od 1950 do 1973 pod kierownictwem PZPR organizacja mająca być reprezentacją interesów środowisk akademickich zjednoczone stronnictwo ludowe.
Słownik Ziemie Odzyskane:
Co znaczy po II wojnie świat. wobec byłego terytorium III Rzeszy uzyskanego poprzez Polskę decyzją ogromnych mocarstw w trakcie konferencji poczdamskiej 17 VII-2 VIII 1945, obejmujące ogółem 101 tys. km2 zjednoczone stronnictwo ludowe.

Czym jest Zjednoczone Stronnictwo Ludowe znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: