ludowe stronnictwo co to jest
Definicja Zjednoczone Stronnictwo Ludowe: działające w latach PRL, sojusznicze wobec PZPR. Powstało.

Czy przydatne?

Definicja ZJEDNOCZONE STRONNICTWO LUDOWE

Co znaczy ZJEDNOCZONE STRONNICTWO LUDOWE: ugrupowanie polit. działające w latach PRL, sojusznicze wobec PZPR. Powstało 27-29 XI 1949 drogą przymusowego zjednoczenia lewicowego Stronnictwa Ludowego z opozycyjnym poprzednio Polskim Stronnictwem Ludowym. Stało się przekaźnikiem działania PZPR na wsi, aczkolwiek starało się także bronić interesów chłopskich. Przedstawiciele ZSL pełnili regularnie wysokie funkcje państwowe w PRL (na przykład marszałka sejmu). ZSL zmieniło opcję polit. po przełomowych wyborach z 4 VI 1989, w nawiązaniu współpracę z "Solidarnością". W 1990 przekształciło się w Polskie Stronnictwo Ludowe "Odrodzenie", później jednak używało już tylko nazwy Polskie Stronnictwo Ludowe. W latach 1991-1997 liderem tej partii był dwukrotny premier RP W. Pawlak. Od 1997 prezesem ZSL jest J. Kalinowski
Co znaczy Zeus:
Porównanie w mitol. gr. bóg naczelny, prawodawca, tata bogów i ludzi, panujący nad niebem, bóg światła i piorunów, rządca przyrody, stał na straży przysiąg; w mit. rzym. odpowiadał mu Jowisz zjednoczone stronnictwo ludowe co znaczy.
Krzyżówka Żegota:
Dlaczego kryptonim wydziału Delegatury Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Państwo zajmującego się w okresie okupacji pomocą Żydom, później Porady Pomocy Żydom zjednoczone stronnictwo ludowe krzyżówka.
Co to jest Zachariasz:
Jak lepiej papież w latach 741-752, współpracował z Pepinem Krótkim zjednoczone stronnictwo ludowe co to jest.
Słownik Związek Robotników Polskich:
Kiedy w 1889 w Królestwie Pol.; kierowała ekon. walką robotn., organizowała akcję oświatową, kasy wzajemnej pomocy, kasy oporu; z czasem włączyła się także do walki polit.; w 1893 weszła w skład zjednoczone stronnictwo ludowe słownik.
Czym jest Zamoyski Andrzej:
Od czego zależy inowrocławski (od 1757), kanclerz w. kor. (1764-67), jeden z głównych reformatorów pol. pierwszego okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Autor odrzuconego poprzez sejm projektu kodeksu zjednoczone stronnictwo ludowe czym jest.

Czym jest Zjednoczone Stronnictwo Ludowe znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: