żmudź co to jest
Definicja Żmudź: Litwie na pn. od dolnego Niemna; teren rywalizacji Litwy i Krzyżaków, 1422.

Czy przydatne?

Definicja ŻMUDŹ

Co znaczy ŻMUDŹ: kraina hist. w zach. Litwie na pn. od dolnego Niemna; teren rywalizacji Litwy i Krzyżaków, 1422 włączona do Wielkiego Księstwa Litew., później dzieli losy Litwy
Słownik Żdanow Andriej:
Co znaczy znany ideolog komunist., współtwórca Kominformu w 1947. Zapoczątkował akcję na rzecz uniformizacji życia umysłowego w ZSRR, gdzie represjonowano znanych filozofów, malarzy, kompozytorów żmudź co to jest.
Słownik Zygmunt II August:
Co znaczy ks. litew. (od 1530), panował od 1548. Początkowo kontynuował politykę ojca oparcia się na możnowładztwie pol. i litew., po ujawnieniu się słabości tej polityki w Inflantach na sejmie piotrkowskim żmudź definicja.
Słownik Związek Spółek Zarobkowych I Gospodarczych:
Co znaczy spółdzielcza, zał. 1871 w Poznaniu; do 1891 pod patronatem ks. A. Smarzewskiego; do 1910 ks. P. Wawrzyniaka; zrzeszał pol. spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, roln.-handlowe, parcelacyjne, banki żmudź co znaczy.

Czym jest Żmudź znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: