zomo zmotoryzowane oddziały co to jest
Definicja ZOMO, Zmotoryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej lub Zmotoryzowane Odwody MO: stosowane.

Czy przydatne?

Definicja ZOMO, ZMOTORYZOWANE ODDZIAŁY MILICJI OBYWATELSKIEJ LUB ZMOTORYZOWANE ODWODY MO

Co znaczy ZOMO, ZMOTORYZOWANE ODDZIAŁY MILICJI OBYWATELSKIEJ LUB ZMOTORYZOWANE ODWODY MO: oddziały MO stosowane do tłumienia manifestacji ulicznych w czasach PRL i stanu wojennego. Powszechnie nielubiane na skutek brutalnego i bezwzględnego działania
Słownik Zgromadzenie Prawodawcze:
Co znaczy 1791, miał dokończyć przebudowy ustrojowej Francji; przewagę uzyskali umiarkowani felianci, lewicę reprezentowali jakobini i kordelierzy; wówczas doszło do podziału izby poselskiej na lewicę i zomo, zmotoryzowane oddziały milicji obywatelskiej lub zmotoryzowane odwody mo co to jest.
Słownik Związek Młodzieży Polskiej:
Co znaczy organizacja młodzieżowa wzorowana na radz. Komsomole powstała 21 VII 1948. Starała się objąć swą kontrolą całą młodzież; prowadziła indoktrynację komunist. Zlikwidowana wskutek przemian pol zomo, zmotoryzowane oddziały milicji obywatelskiej lub zmotoryzowane odwody mo definicja.
Słownik Żółkiewski Stanisław:
Co znaczy od 1617), hetman polny kor. (od 1588) i hetman w. kor. (1613), znakomity polityk pol. przełomu XVI i XVII w. Świetny dowódca jazdy. W momencie ogromnej smuty opowiadał się za unią z Moskwą i zomo, zmotoryzowane oddziały milicji obywatelskiej lub zmotoryzowane odwody mo co znaczy.

Czym jest ZOMO, Zmotoryzowane Oddziały znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: