zomo zmotoryzowane oddziały co to jest
Definicja ZOMO, Zmotoryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej lub Zmotoryzowane Odwody MO: stosowane.

Czy przydatne?

Definicja Zomo, Zmotoryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej Lub Zmotoryzowane Odwody Mo

Co znaczy ZOMO, ZMOTORYZOWANE ODDZIAŁY MILICJI OBYWATELSKIEJ LUB ZMOTORYZOWANE ODWODY MO: oddziały MO stosowane do tłumienia manifestacji ulicznych w czasach PRL i stanu wojennego. Powszechnie nielubiane na skutek brutalnego i bezwzględnego działania
Słownik Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
Co znaczy zajmująca się ubezpieczeniami społ. w Polsce o charakterze jednostki budżetowej, nie działającej na rynku w sposób komercyjny. Środki finansowe, którymi dysponuje Zakład Ubezpieczeń Socjalnych zomo, zmotoryzowane oddziały milicji obywatelskiej lub zmotoryzowane odwody mo.
Słownik Zygmunt Luksemburski:
Co znaczy brandenburski, władca Węgier od 1387, władca niem. od 1410, władca czes. od 1436, cesarz od 1433, z dyn. Luksemburgów, syn Karola IV Luksemburskiego. Poniósł klęskę w walce z Turkami (1396). Odegrał zomo, zmotoryzowane oddziały milicji obywatelskiej lub zmotoryzowane odwody mo.
Słownik Żółkiewski Stanisław:
Co znaczy od 1617), hetman polny kor. (od 1588) i hetman w. kor. (1613), znakomity polityk pol. przełomu XVI i XVII w. Świetny dowódca jazdy. W momencie ogromnej smuty opowiadał się za unią z Moskwą i zomo, zmotoryzowane oddziały milicji obywatelskiej lub zmotoryzowane odwody mo.

Czym jest ZOMO, Zmotoryzowane Oddziały znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: