pane źródła co to jest
Definicja źródła pisane: świadectwa działalności człowieka, fundamentalne w pracy historyka.

Czy przydatne?

Definicja Źródła Pisane

Co znaczy ŹRÓDŁA PISANE: bezpośrednie świadectwa działalności człowieka, fundamentalne w pracy historyka; podział: opisy wydarzeń ( kroniki, roczniki, pamiętniki) i akty - dokumenty ustanawiające albo stwierdzające stan prawny (konstytucje, ustawy, przywileje, księgi sądowe, rachunkowe)
Słownik Związek Spartakusa:
Co znaczy skrajnie lewicowych działaczy występująca początkowo od 1916 jako Ekipa Spartakusa w ramach na początku Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, później (1917) Niezależnej Socjaldemokratycznej Partii źródła pisane.
Słownik Zjednoczone Prowincje:
Co znaczy formalnie Republika Zjednoczonych Prowincji, nazwa przyjęta w 1581 r. dla wyzwolonej spod panowania hiszp. Holandii źródła pisane.
Słownik Zjednoczenie Emigracji Polskiej:
Co znaczy polit. zał. w 1837 we Francji, kierowana poprzez J. Lelewela; stawiała sobie za cel odzyskanie niepodległości Polski w granicach przedrozbiorowych; dążyła do połączenia demokr. ugrupowań Ogromnej źródła pisane.

Czym jest źródła pisane znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: