związek artystów scen co to jest
Definicja Związek Artystów Scen Polskich: zawodowa polskich aktorów powołana po raz pierwszy w 1918.

Czy przydatne?

Definicja Związek Artystów Scen Polskich

Co znaczy ZWIĄZEK ARTYSTÓW SCEN POLSKICH: organizacja zawodowa polskich aktorów powołana po raz pierwszy w 1918, tajnie działał również w trakcie okupacji niem. Po wojnie reaktywowana, rozwiązana w stanie wojennym poprzez władze komunist. w odwecie za ścisłą współpracę z "Solidarnością". Wznowił dziłalność po zniesieniu stanu wojennego
Słownik Żmudź:
Co znaczy kraina hist. w zach. Litwie na pn. od dolnego Niemna; teren rywalizacji Litwy i Krzyżaków, 1422 włączona do Wielkiego Księstwa Litew., później dzieli losy Litwy związek artystów scen polskich.
Słownik Ziemie Odzyskane:
Co znaczy po II wojnie świat. wobec byłego terytorium III Rzeszy uzyskanego poprzez Polskę decyzją ogromnych mocarstw w trakcie konferencji poczdamskiej 17 VII-2 VIII 1945, obejmujące ogółem 101 tys. km2 związek artystów scen polskich.
Słownik Związek Celny:
Co znaczy a utworzona poprzez Prusy unia celna, gdzie do 1854 znalazły się wszystkie państwa niem. niezależnie od Austrii. Dało to przemysłowi niem. ogromny rynek zbytu. Z.C. uważane jest za istotny krok na związek artystów scen polskich.

Czym jest Związek Artystów Scen Polskich znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: