polskiego harcerstwa związek co to jest
Definicja Związek Harcerstwa Polskiego: młodzieżowa wzorowana na bryt. skautingu. Początki jej.

Czy przydatne?

Definicja Związek Harcerstwa Polskiego

Co znaczy ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO: ideowa organizacja młodzieżowa wzorowana na bryt. skautingu. Początki jej tworzono w Galicji od 1909, nie mniej jednak czołową rolę odegrał A. Małkowski. W 1916 powstał międzyzaborowy ZHP. W latach międzywojennych największa organizacja młodzieżowa (190 tys.). Odegrał sporą rolę w patriotycznym wychowaniu młodzieży. W okresie II wojny świat. działał w ruchu oporu ( Szare Szeregi). Po wojnie etapowo podporządkowywany komunistom.W 1950 przekształcony w Organizację Harcerską ZMP, odbudowany 1956. W PRL kontrolę nad ZHP sprawowała PZPR, co spowodowało niezadowolenie i stworzenie nowych organizacji harcerskich w latach 1982-89. Po 1990 ZHP wrócił do szablonowych wartości i ideałów harcerstwa. Jak dotąd najliczniejsza organizacja dzieci i młodzieży w Polsce
Słownik Żydowska Organizacja Bojowa:
Co znaczy konspiracyjna organizacja wojsk. w getcie warszawskim zdecydowana na zbrojny opór. Dowódca M. Anielewicz. 19 IV 1943 rozpoczęła stworzenie w getcie związek harcerstwa polskiego.
Słownik Żegota:
Co znaczy kryptonim wydziału Delegatury Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Państwo zajmującego się w okresie okupacji pomocą Żydom, później Porady Pomocy Żydom związek harcerstwa polskiego.
Słownik Zjednoczenie Emigracji Polskiej:
Co znaczy polit. zał. w 1837 we Francji, kierowana poprzez J. Lelewela; stawiała sobie za cel odzyskanie niepodległości Polski w granicach przedrozbiorowych; dążyła do połączenia demokr. ugrupowań Ogromnej związek harcerstwa polskiego.

Czym jest Związek Harcerstwa Polskiego znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: