komuntów związek co to jest
Definicja Związek Komunistów: organizacja robotn. powstała w 1847 po reorganizacji Związku.

Czy przydatne?

Definicja ZWIĄZEK KOMUNISTÓW

Co znaczy ZWIĄZEK KOMUNISTÓW: niem. socjalist. organizacja robotn. powstała w 1847 po reorganizacji Związku Sprawiedliwych z inicjatywy K. Marksa i F. Engelsa; programem był Manifest komunistyczny; rozwiązana w 1852
Słownik Związek Patriotów Polskich:
Co znaczy stworzona poprzez komunistów pol. 1 III 1943 w Moskwie będąca polit. parawanem dla tworzenia drugiej Armii Polskiej w ZSRR i mająca przygotować objęcie poprzez komunistów władzy w Polsce. Przewodn. W związek komunistów co to jest.
Słownik Zjednoczenie Emigracji Polskiej:
Co znaczy polit. zał. w 1837 we Francji, kierowana poprzez J. Lelewela; stawiała sobie za cel odzyskanie niepodległości Polski w granicach przedrozbiorowych; dążyła do połączenia demokr. ugrupowań Ogromnej związek komunistów definicja.
Słownik Złota Bulla:
Co znaczy w średniow. bulla wydawana poprzez władców krajów mająca specjalne znaczenie, wyposażona w złotą pieczęć związek komunistów co znaczy.

Czym jest Związek Komunistów znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: