niemiecki związek co to jest
Definicja Związek Niemiecki: krajów niem. utworzona na kongresie wiedeńskim; gł. rolę odgrywała.

Czy przydatne?

Definicja Związek Niemiecki

Co znaczy ZWIĄZEK NIEMIECKI: luźna konfederacja krajów niem. utworzona na kongresie wiedeńskim; gł. rolę odgrywała Austria; w 1817 w jej skład wchodziło 41 księstw i królestw (1866 - 34); Z.N. kierował sejm związkowy, któremu przewodził delegat Austrii (siedzibą sejmu był Frankfurt n. Menem); rozwiązany po wojnie austriacko-pruskiej
Słownik Zjednoczone Stronnictwo Ludowe:
Co znaczy działające w latach PRL, sojusznicze wobec PZPR. Powstało 27-29 XI 1949 drogą przymusowego zjednoczenia lewicowego Stronnictwa Ludowego z opozycyjnym poprzednio Polskim Stronnictwem Ludowym. Stało związek niemiecki.
Słownik Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej:
Co znaczy harcerska zał. w 1989 poprzez niezależnych działaczy harcerskich niezadowolonych z ideowej kurateli partii komunist. nad ZHP. Odwołuje się do zasad etyki chrześc., tradycji nar. i dorobku ideowego związek niemiecki.
Słownik Ziemia Dobrzyńska:
Co znaczy Drwęcą a Skrwą. Gł. miasto Dobrzyń. Od Mieszka I w Polsce, od 1138 w granicach Mazowsza, później ziem książąt kujawskich. 1329 zajęta poprzez Krzyżaków, 1343 oddana Polsce. 1793 zajęta poprzez Prusy związek niemiecki.

Czym jest Związek Niemiecki znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: